תופורתה תמישר                            ABACAVIR                                                                

Sol. 20 mg/ml ................................................L         
Tab. 300 mg ..................................................L         

ABCIXIMAB                                                               

Inj. 10 mg/5 ml...............................................L         
Inj. 40 mg/20 ml..............................................L         

ACARBOSE                                                                

Tab. 50 mg....................................................L         
Tab. 100 mg...................................................L         

ACETAZOLAMIDE                                                           

Cap. 500 mg ................................................. K         
Tab. 250 mg. ................................................ K         

ACETAZOLAMIDE SODIUM                                                    

Inj. 500 mg ................................................. D         

ACETYLCHOLINE CHLORIDE                                                  

Inj. 20 mg/2ml .............................................. K         

ACETYLCYSTEINE                                                          

Gran. 200 mg/sachet 30 ...................................... K         
Sol. 20% 10 ml .............................................. K         
Sol. 20% 2 ml ............................................... K         
Tab. efferv. 200 mg 30 ...................................... K         

ACTIONOMYCIN D [DACTIONOMYCIN]                                          

Inj. 500 meg ................................................ D         

ACTIVATED CHARCOAL - DIMETHICONE CD                                     

Cap. CF Box fo 48 ........................................... K         

ACYCLOVIR                                                               

Inj. 250 mg ................................................. L         
Oc. 3% 4.5 g. ............................................... L         
Susp. 200 mg/5ml 125 ml ..................................... L         
Cab 200 mg................................................... L         
Tab. 400 mg ................................................. L         

ADRENALINE BITARTRATE [EPINEPHRINE BITARTRATE]                          

Inj. 1 mg/1ml ............................................... K         
Sol. 0.1% ................................................... K         

ADRENALINE HYDROCHLORIDE [EPINEPHRINE HC1]                              

Auto-inj. 0.15 mg/0.3 ml .................................... L         
Auto-inj. 0.3 mg/0.3 ml ..................................... L         

AGIOLAX CD                                                              

Gran. CF 250 g .............................................. K         

AHISTON COMPOUND CD                                                     

Drop. CF 20 ml .............................................. K         

AKNE-MYCIN CD                                                           

Emuls. CF 25 g .............................................. K         
Sol. CF 25 ml ............................................... K         

ALBUMIN TANNATE                                                         

Tab. 500 mg ................................................. K         

ALBUMIN [HUMAN ALBUMIN]                                                 

Inj. 20%  50 ml ............................................. D         
Inj. 25%  50 ml ............................................. D         
Inj.  5% 500 ml ............................................. D         

ALCOHOL                                                                 

Sp. 70% 1 lt ................................................ K         
Sp. 70% 300 ml .............................................. K         
Sp. 70%  50 ml .............................................. K         

ALCOHOL - CHLORHEXIDINE CD                                              

Sp. KF 1000 ml  ............................................. K         
Sp. KF  300 ml  ............................................. K         

ALDESLEUKIN                                                             

Inj. 18,000,000 IU............................................L         

ALENDRONATE SODIUM                                                      

Tab. 5 mg ....................................................L         
Tab. 10 mg ...................................................L         

ALFENTANYL                                                              

Inj. 0.5 mg/1ml 10 ml ....................................... D         
Inj. 0.5 mg/1ml  2 ml ....................................... D         

ALFUZOSINE                                                              

Tab. 2.5 mg ................................................. L         
Tab. S.R 5 mg ............................................... L         

ALGLUCERASE                                                             

Inj. 10 U./1 ml 5 ml ........................................ L         
Inj. 80 U./1 ml 5 ml ........................................ L         

ALLOPURINOL                                                             

Tab. 100 mg ................................................. K         
Tab. 300 mg ................................................. K         

ALLYLESTRENOL                                                           

Tab. 5 mg ................................................... K         

ALPHACALCIDOL [ONE ALPHA HYDROXYVITAMIN D3]                             

Cap. 0.25 mcg ............................................... K         
Cap. 1 mcg .................................................. K         

ALPROSTADIL                                                             

Inj. 500 mcg/1 ml ........................................... D         

ALTRETAMINE                                                             

Cap. 50 mg .................................................. L         

ALUMINIUM ACETOTARTRATE                                                 

Sol. 13% 100 ml ............................................. K         

ALUMINIUM ACETOTARTRATE CD                                              

Past. KF 25 g ............................................... K         
Ung. KF 7.5 g ............................................... K         

ALUMINIUM CHLORHYDRATE                                                  

Compress. Gel 10% Sachet .................................... K         

ALUMINIUM HYDROXIDE                                                     

Cap. 475 mg ................................................. L         
Susp. KF 250 ml ............................................. K         

ALUMINIUM HYDROXIDE - MAGNESIUM HYDROXIDE CD                            

Chew tab. CF ................................................ K         
Susp. CF 200 ml. ............................................ K         
Susp. CF 400 ml ............................................. K         
Susp. CF 500 ml. ............................................ K         

AMANTADINE HYDROCHLORIDE                                                

Cap. 100 mg ................................................. K         
Tab. 100 mg ................................................. K         

AMANTADINE SULPHATE                                                     

Tab. 100 mg ................................................. K         

AMETHOCAINE - PHENAZONE CD                                              

Aur. KF 8 ml ................................................ K         

AMETHOCAINE HYDROCHLORIDE [TETRACAINE HCL]                              

Co. 0.5% 8 ml ............................................... K         
Col. 1% 8 ml ................................................ K         
Col. 2% 8 ml................................................. K         
Inj. 1% 2 ml ................................................ K         

AMIFOSTINE                                                              

Inj. 500 mg ..................................................L         


AMIKACIN SULPHATE                                                       

Inj. 100 mg/2ml ............................................. HL        
Inj. 500 mg/2ml ............................................. HL        

AMINO ACIDS, BRANCHED CHAIN                                             

Powd. CF 30 g/100 g ......................................... K         

AMINOBENZOIC ACID [P.A.B.A.]                                            

Sp. 5% 50 ml ................................................ K         
Ung. 10% 25 g ............................................... K         

AMINOLGUTETHIMIDE                                                       

Tab. 250 mg ................................................. K         

AMINOPHYLLINE                                                           

Elix. 50 mg/5ml 120 ml ...................................... K         
Inj. 250 mg/10ml ............................................ K         

AMINOPLASMAL L-10  W/O CARBOHYDRATES CD                                 

Inj. CF 1000 ml ............................................. D         
Inj. CF  500 ml ............................................. D         

AMINOPLASMAL L-10 W/O ELECT./CARBOHYDR. CD                              

Inj. CF 1000 ml ............................................. D         
Inj. CF  500 ml ............................................. D         

AMINOPLASMAL PEDIATRIC CD                                               

Inj. 5% 250 ml .............................................. K         

AMINOSYN 5% CD                                                          

Inj. CF ..................................................... D         

AMINOSYN 8.5% CD                                                        

Inj. CF ..................................................... D         

AMINOSYN 8.5% WITH ELECTROLYTES CD                                      

Inj. CF 500 ml .............................................. D         

AMIODARONE HYDROCHLORIDE                                                

Inj. 150 mg/3ml ............................................. D         
Tab. 200 mg ................................................. K         

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE                                             

Tab. 10 mg .................................................. K         
Tab. 25 ml .................................................. K         

AMLODIPINE                                                              

Tab. 5 mg ....................................................L         
Tab. 10 mg ...................................................L         

AMOXYCILLIN                                                             

Cap. 250 mg ................................................. K         
Cap. 500 mg ................................................. K         
Syr. 125 mg/5ml 60 ml ....................................... K         
Syr. 250 mg/5ml 60 ml ....................................... K         

AMPHOTERICIN [AMPHOTERICIN B]                                           

Inj. 50 mg .................................................. D         
Loz. 10 mg 20 lozenges ...................................... K         
Susp. 100 mg/ml 12 ml ....................................... K         
Tab. 100 mg ................................................. K         

AMPICILLIN SODIUM                                                       

Cap. 250 mg ................................................. K         
Cap. 500 mg ................................................. K         
Inj. 1 g .................................................... D         
Inj. 500 mg ................................................. D         
Syr. 250 mg/5ml 60 ml ....................................... K         

AMPRENAVIR                                                              

Oral Sol. 15 mg/ml ...........................................L         
Cap. 50 mg ...................................................L         
Cap. 150 mg ..................................................L         

AMRINONE LACTATE                                                        

Inj. 5 mg/1ml 20 ml ......................................... D         

AMSACRINE                                                               

Inj. 75 ml/1.5 ml ........................................... D         

ANAGRELIDE                                                              

Cap. 0.5 mg ................................................. L         
Cap. 1 mg ................................................... L         

ANASTROSOLE                                                             

Tab. 1 mg ................................................... L         

ANTALGETIC LINIMENT CD                                                  

Lin. KF 50 ml ............................................... K         

ANTI-D (RHO) IMMUNOGLOBULIN                                             

Inj. 0.3 ml ................................................. K         

ANTI-INHIBITOR COAGULATION COMPLEX                                      

Inj. 500 I.U. ............................................... L         

ANTIHEMOPHILIC FACTOR IX                                                

Inj. Approx. 250 I.U. ....................................... K         
Inj. Approx. 500 I.U. ....................................... K         

ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII                                              

Inj. Approx. 1000 I.U. ...................................... K         
Inj. Approx. 200 I.U. ....................................... K         
Inj. Approx. 250 I.U. ....................................... K         
Inj. Approx. 500 I.U. ....................................... K         

ANTIPHYTO CD                                                            

Liq. KF 10 ml ............................................... K         

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (HORSE)                                    

Inj. 50 mg/1 ml 5 ml ........................................ L         

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (RABBIT)                                   

Inj. 25 mg 5 ml ............................................. L         

APROTININ                                                               

Inj. 100,000 U./10 ml ....................................... DL        
Inj. 500,000 U./50ml ........................................ DL        

AQUOSUM CD                                                              

Crm. KF 25 g ................................................ K         

ARACHIS OIL                                                             

OI .......................................................... K         

ASCORBIC ACID [VITAMIN C]                                               

Inj. 500 mg/5ml ............................................. K         
Tab. 50 mg .................................................. K         
Tab. 500 mg ................................................. K         

ASPIRIN [ACETYLSALICYLIC ACID]                                          

Tab. 100 mg ................................................. K         
Tab. 324 mg ................................................. K         
Tab. 500 ml ................................................. K         

ASTEMIZOLE                                                              

Syr. 5 mg/5ml 100 ml ........................................ K         
Tab. 10 mg .................................................. K         

ATENOLOL                                                                

Tab. 100 mg ................................................. K         
Tab. 50 mg .................................................. K         

ATORVASTATIN                                                            

Tab. 10 mg .................................................. L         
Tab. 20 mg .................................................. L         

ATRACURIUM BESYLATE                                                     

Inj. 10 mg/1ml 2.5 ml ....................................... D         
Inj. 10 mg/1ml 5 ml ......................................... D         

ATROPINE - PAPAVERINE CD                                                

Tab. CF ..................................................... K         

ATROPINE SULPHATE                                                       

Col. 0.5% 8 ml .............................................. K         
Col. 1% 8 ml ................................................ K         
Col. 2% 8 ml ................................................ K         
Tab. 0.5 mg ................................................. K         

AURANOFIN                                                               

Tab. 3 mg ................................................... L         

AZATHIORPINE                                                            

Inj. 50 mg .................................................. D         
Tab. 50 mg .................................................. K         

AZLOCILLIN                                                              

Inj. 5 g .................................................... DL        

AZTREONAM                                                               

Inj. 1 g .................................................... HL        

BABY PASTE CD                                                           

Past KF 80 g ................................................ K         

BACITRACIN                                                              

Ung. 500 U./1g .............................................. K         

BACLOFEN                                                                

Tab. 10 mg .................................................. K         
Tab. 25 mg .................................................. K         

BALNEUM HERMAL CD                                                       

Liq. CF 200 ml .............................................. K         

BALNEUM HERMAL FCD                                                      

Liq CF 200 ml................................................ K         

BALSAVIT CD                                                             

Ung. KF 25 g ................................................ K         

BAMYXIN CD                                                              

Oc. CF 3.5 g ................................................ K         

BARIUM SULPHATE                                                         

Liq. 58% 1900 ml ............................................ K         
Liq. 80% 1900 ml ............................................ K         
Powd 85% 12 oz .............................................. K         
Powd. 95% 14 oz ............................................. K         
Powd. CF 1 Kg ............................................... K         

BASILIXIMAB                                                             

Inj. 20 mg/ml ................................................L         

BCG VACCINE                                                             

Inj. 75 ml .................................................. D         

BECAPLERMIN                                                             

Gel 100 mcg/g ................................................L         

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE                                             

Nas. spray 0.05 mg/inh 200 inh .............................. K         
Spray. 0.05 mg/inh 200 inh .................................. K         
Spray. 0.25 mg/inh 200 inh .................................. L         

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE                                                

Tab. 10 mg .................................................. K         
Tab. 20 mg .................................................. K         
Tab.  5 mg .................................................. K         

BENZATHINE PENICILLIN                                                   

Inj. 1,200,000 U. ........................................... K         

BENZHEXOL HYDROCHLORIDE [TRIHEXYPHENIDYL HC1]                           

Tab. 2 mg ................................................... K         
Tab. 5 mg ................................................... K         

BENZOCAINE                                                              

Ung. 5% 25 g ................................................ K         

BENZOCAINE - CETYLPYRIDINIUM CD                                         

Loz. CF 12 lozenges ......................................... K         

BENZOCAINE - CHLORHEXIDINE CD                                           

Loz. CF 12 lozenges.......................................... K         

BENZOCAINE - THYROTHRICIN CD                                            

Loz. CF ..................................................... K         

BENZOIC ACID - SALICYLIC ACID CD                                        

Sp. KF 50 ml ................................................ K         
Ung. KF 14 g ................................................ K         

BENZOIC ACID - SALICYLIC ACID FORTE CD                                  

Sp. KF 50 ml ................................................ K         

BENZOYL PEROXIDE                                                        

Gel. 10% 40 g................................................ K         
Gel.  5% 40 g ............................................... K         
Lot. 10% 1 oz ............................................... K         
Lot.  5% 1 oz ............................................... K         

BENZTROPINE MESYLATE                                                    

Tab. 2 mg ................................................... K         

BENZYL BENZOATE                                                         

Emuls. 12.5% 100 ml ......................................... K         
Emuls. 25% 100 ml ........................................... K         

BENZYLPENICILLIN POTASSIUM                                              

Inj. 10,000,000 U. .......................................... K         

BENZYLPENICILLIN SODIUM                                                 

Inj. 1,000,000 U. ........................................... K         
Inj. 10,000,000 U. .......................................... K         

BETAINE                                                                 

Powd. 180 g ..................................................L         

BETAMETHASONE                                                           

Tab 0.5 mg .................................................. K         

BETAMETHASONE - GENTAMICIN CD                                           

Crm. CF 15 g ................................................ K         
Ung. CF 15 g. ............................................... K         

BETAMETHASONE - SALICYLIC ACID CD                                       

Lot. CF 30 ml ............................................... K         
Ung. CF 15 g ................................................ K         

BETAMETHASONE DIPROPIONATE                                              

Crm. 0.05 % 10 g ............................................ K         
Lot. 0.05 % 20 ml ........................................... K         
Ung. 0.05% 10 g. ............................................ K         

BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE                                          

Enema. 5 mg/100ml ........................................... K         
Inj. 4 mg/1ml ............................................... K         

BETAMETHASONE VALERATE                                                  

Crm. 0.025% 15 g ............................................ K         
Crm. 0.1% 15 g............................................... K         
Susp.0.1% 30 g .............................................. K         
Ung. 0.1 % 15 g ............................................. K         

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE                                                 

Col. 0.5% 5 ml .............................................. K         

BETHANECHOL CHLORIDE                                                    

Tab. 10 mg .................................................. K         
Tab. 25 mg .................................................. K         

BETRIVIT CD                                                             

Inj. CF 3 ml ................................................ K         
Tab. CF ..................................................... K         

BEZAFIBRATE                                                             

Tab. 200 mg ................................................. K         
Tab S.R. 400 mg ............................................. K         

BICALUTAMIDE                                                            

Tab. 50 mg .................................................. L         

BIFONAZOLE                                                              

Crm. 1% 15 g ................................................ K         
Gel. 1% 100 ml .............................................. K         
Gel. 1% 15 g................................................. K         
Sol. 1% 15 ml ............................................... K         

BIPERIDEN HYDROCHLORIDE                                                 

Inj. 5 mg/1ml ............................................... K         
Tab. 2 mg ................................................... K         

BISACODYL                                                               

Supp. 10 mg ................................................. K         
Tab. 5 mg ................................................... K         

BISMUTH SUBSALICYLATE                                                   

Liq. 262 mg/15ml 4 oz ....................................... K         

BLEOMYCIN SULPHATE                                                      

Inj. 15 mg .................................................. D         

BORIC ACID                                                              

Col. 1.9% 8 ml .............................................. K         

BOTULINUM TOXIN TYPE A                                                  

Inj. 100 U .................................................. D         

BRETYLIUM TOSYLATE                                                      

Inj. 100 mg/2ml ............................................. D         

BROMHEXINE HYDROCHLORIDE                                                

Elix. 4 mg/5ml 100 ml ....................................... K         
Sol. 2 mg/1ml 50 ml ......................................... K         
Tab. 8 mg ................................................... K         

BROMOCRIPTINE MESYLATE                                                  

Cap. 10 mg .................................................. L         
Tab. 2.5 mg ................................................. L         

BROTIZOLAM                                                              

Tab. 0.25 mg ................................................ K         

BSS (BALANCED SALT SOLUTION) CD                                         

Sol. CF 15 ml ............................................... D         
Sol. CF 250 ml .............................................. D         
Sol. CF 480+20 ml. .......................................... D         
Sol. CF 500 ml .............................................. D         

BUDESONIDE                                                              

Spray. 100 mcg/inh 200 inh .................................. K         
Spray. 200 mcg/inh 100 inh .................................. L         
Spray.  50 mcg/inh 200 inh .................................. K         
Cap. 3 mg ................................................... L         
Enema 2 mg .................................................. L         

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE                                               

Inj. 0.25% 20 ml ............................................ K         
Inj. 0.5%  20 ml ............................................ K         
Inj. 0.5%   4 ml ............................................ K         

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE - ADRENALIN CD                                

Inj. 0.25% 20 ml ............................................ K         
Inj. 0.5%  20 ml ............................................ K         

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE - DEXTROSE CD                                 

Inj. 0.5% 4 ml .............................................. K         

BUPRENORPHINE                                                           

Inj. 0/3 mg/ml ...............................................L         
Tab. 0.2 mg ..................................................L         

BUSERELIN                                                               

Inj. 1 mg/1 ml 5.5 ml ....................................... L         
Nas. Spray. 0.1 mg/spary 100 doses .......................... L         
Inj. 6.6 mg ................................................. L         
Inj. 9.9 mg ................................................. L         

BUSULPHAN                                                               

Tab. 2 mg ................................................... K         

CABERGOLINE                                                             

Tab. 0.5 mg ..................................................L         

CALAMINE - SULPHUR - RESORCIN CD                                        

Lot. KF 50 ml ............................................... K         

CALAMINE LOTION CD                                                      

Lot. KF 100 ml .............................................. K         

CALCILESS CD                                                            

Ectab. CF ................................................... K         

CALCITONIN, HUMAN                                                       

Inj. 0.5 mg ................................................. K         

CALCITONIN, SYNTHETIC SALMON [SALCATONIN]                               

Inj. 100 IU/ml .............................................. K         

CALCITRIOL                                                              

Inj. 1 mcg/ml ................................................L         
Inj. 2 mcg/ml ................................................L         

CALCIUM CARBONATE                                                       

Chew tab. 500 mg............................................. K         
Chew tab. 600 mg............................................. K         
ECtab. 1500 mg............................................... K         

CALCIUM CARBONATE - LACTATE - GLUCONATE CD                              

Tab. effervesc. CF 20 ....................................... K         

CULCIUM CARBONATE - VITAMIN D CD                                        

ECtab CF 30 ................................................. K         

CALCIUM CASEINATE                                                       

Powd. 71 g .................................................. K         

CALCIUM CHLORIDE                                                        

Inj. 10% 10 ml .............................................. K         

CALCIUM FOLINATE [LEUCOVORIN CALCIUM]                                   

Inj. 100 mg Vial ............................................ D         
Inj. 50 mg .................................................. D         
Tab. 15 mg................................................... K         

CALCIUM GLUBIONATE                                                      

Inj. 10% 10 ml .............................................. K         

CALCIUM LACTATE                                                         

Tab. 1 g .................................................... K         

CAMPHOR                                                                 

Sp. 10% 50 ml ............................................... K         

CAPTOPRIL                                                               

Tab. 12.5 mg ................................................ K         
Tab. 25 mg .................................................. K         
Tab. 50 mg .................................................. K         

CARBACHOL                                                               

Col. 0.8% 8 ml .............................................. K         
Col. 1.5% 8 ml .............................................. K         
Col. 3% 8 ml ................................................ K         

CARBAMAZEPINE                                                           

Syr. 100 mg/5 ml 250 ml...................................... K         
Tab. 200 mg.................................................. K         
Tab. S.R. 200 mg............................................. K         
Tab. S.R. 400 mg............................................. K         

CARBOCYSTEINE                                                           

Cap. 375 mg 30 .............................................. K         
Syr. 250 mg/5ml 110 ml ...................................... K         

CARBOPLATIN                                                             

Inj. 150 mg ................................................. D         
Inj. 450 mg ................................................. D         
Inj.  50 mg ................................................. D         

CARMUSTINE [BCNU]                                                       

Inj. 100 mg ................................................. DL        

CARNITINE                                                               

Sol. 30 % 20 ml ............................................. K         
Tab. 330 mg ................................................. K         

CARVEDILOL                                                              

Tab. 6.25 mg ..................................................L        
Tab. 12.5 mg ..................................................L        
Tab. 25 mg ....................................................L        

CASCARA [CASCARA SAGRADA]                                               

Tab. 300 mg ................................................. K         

CASTOR OIL (OL. RICINI)                                                 

Ol. 30 ml ................................................... K         

CEFACLOR                                                                

Cap. 250 mg 12 .............................................. K         
Cap. 500 mg 12 .............................................. K         
Syr. 125 mg/5ml 60 ml ....................................... K         
Syr. 250 mg/5ml 60 ml ....................................... K         

CEFAZOLIN SODIUM                                                        

Inj. 1 g .................................................... D         

CEFOMICID                                                               

Inj. 1 g .................................................... DL        

CEFOTAXIME                                                              

Inj. I.M./I.V. 1 g .......................................... DL        

CEFTAZIDIME SODIUM                                                      

Inj. I.M./I.V. 1 g .......................................... HL        

CEFTRIAXONE SODIUM                                                      

Inj. I.M. 1 g ............................................... DL        
Inj. I.M. 500 mg ............................................ DL        
Inj. I.V. 1 g ............................................... DL        

CEFUROXIME AXETIL                                                       

Syr. 125 mg/5ml 100 ml ...................................... K         
Syr. 125 mg/5ml 50 ml ....................................... K         
Tab. 125 mg 10 .............................................. K         
Tab. 250 mg 10 .............................................. K         
Tab. 500 mg 10 .............................................. K         

CEFUROXIME SODIUM                                                       

Inj. 750 mg ................................................. HL        

CELESTONE CHRONODOSE CD                                                 

Inj. CF 1 ml ................................................ L         

CENTRUM JUNIOR CD                                                       

Chew tab. CF ................................................ K         

CEPHALEXIN                                                              

Cap. 250 mg. ................................................ K         
Cap. 500 mg. ................................................ K         
Syr. 125 mg/5ml 60 ml ....................................... K         
Syr. 250 mg/5ml 60 ml ....................................... K         

CERIVASTATIN SODIUM                                                     

Tab. 0.1 mg ................................................. L         
Tab. 0.2 mg ................................................. L         
Tab. 0.3 mg ................................................. L         

CETIRIZINE                                                              

Tab. 10 mg .................................................. L         
Syr. 1 mg/ml ................................................ L         

CETRIMIDE                                                               

Shamp. 10% 100 ml ........................................... K         

CHAMOMILE FLOWERS                                                       

Flo. sachet 2 g ............................................. K         

CHARCOAL                                                                

Tab. 125 mg ................................................. K         

CHLORABUCIL                                                             

Tab. 2 mg.................................................... K         
Tab. 5 mg. .................................................. K         

CHLORAMPHENICOL                                                         

Col. 0.5% 8 ml .............................................. K         
Oc. 5% 3.6 g ................................................ K         
Tab. 250 mg ................................................. H         
Ung. 3% 10 g ................................................ K         

CHLORAMPHENICOL - POLYMYXIN CD                                          

Col. KF 8 ml ................................................ K         

CHLORAMPHENICOL PALMITATE                                               

Susp. 125 mg/5ml 100 ml ..................................... H         

CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE                                        

Inj. 1 g .................................................... H         

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE                                          

Tab. 10 mg .................................................. K         
Tab.  5 mg .................................................. K         

CHLORHEXIDINE - CETRIMIDE CD                                            

Sol. CF 100 ml .............................................. K         
Sol. CF 175 ml .............................................. K         
Sol. CF  25 ml .............................................. K         
Sol. CF   5 ml .............................................. K         
Sol. CF 500 ml .............................................. K         
Sol. CF  60 ml .............................................. K         

CHLORHEXIDINE GLUCONATE                                                 

Crm. 1 % 800 g .............................................. K         
Sol. 0.05 % 100 ml .......................................... K         
Sol. 0.05 %  25 ml .......................................... K         
Sol. 0.2 %  300 ml .......................................... K         
Sol. 4% 500 ml .............................................. K         
Sol. 5% 11 .................................................. K         
Sp. 0.5% 500 ml ............................................. K         

CHLOROQUINE PHOSPHATE                                                   

Tab. 250 mg ................................................. K         

CHLORPHENIRAMINE MALEATE                                                

Tab. 2 mg ................................................... K         

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE                                            

Inj. 25 mg/5ml .............................................. K         
Inj. 50 mg/2ml .............................................. K         
Tab. 100 mg ................................................. K         
Tab. 25 mg .................................................. K         

CHLORPROPAMIDE                                                          

Tab. 250 mg ................................................. K         

CHLORPROTHIXENE                                                         

Tab. 15 mg .................................................. L         
Tab. 5 mg.................................................... L         
Tab. 50 mg................................................... L         

CHLORTHALIDONE                                                          

Tab. 100 mg ................................................. K         
Tab. 25 mg................................................... K         

CHOLECALCIFEROL                                                         

Drop. 6,000 U./1ml 10 ml .................................... K         

CHOLESTYRAMINE                                                          

Powd 4 g .................................................... K         

CHOLINE SALICYLATE - CETALKONIUM CD                                     

Gel. CF 10 g ................................................ K         

CHORIONIC GONADOTROPHIN, HUMAN [HCG]                                    

Inj. 1500 U ................................................. K         
Inj. 2500 U ................................................. K         
Inj.  500 U ................................................. K         
Inj. 5000 U ................................................. L         

CILAZAPRIL                                                              

Tab. 1 mg ....................................................L         
Tab. 2.5 mg ................................................. L         
Tab. 5 mg ....................................................L         

CIMETIDINE                                                              

Inj. 200 mg/2ml ............................................. D         
Inj. 400 mg/100 ml .......................................... D         
Tab. 200 mg ................................................. K         
Tab. 400 mg ................................................. K         
Tab. 800 mg.................................................. K         

CINNARIZINE                                                             

Tab. 25 mg .................................................. K         

CIPROFLOXACIN                                                           

Tab. 25 mg................................................... K         

CIPROFLOXACIN                                                           

Inj. 100 mg 50 ml ........................................... D         
Inj. 200 mg 100 ml .......................................... D         
Tab. 250 mg ................................................. L         
Tab. 500 mg.................................................. L         
Tab. 750 mg ................................................. L         

CISAPRIDE                                                               

Susp. 1 mg/ml 100 ml ........................................ L         

CISPLATIN                                                               

Inj. 1 mg/1 ml 50 ml ........................................ D         
Inj. 10 mg .................................................. D         
Inj. 50 mg .................................................. D         

CITRIC ACID COMPOUND CD                                                 

Syr. KF ..................................................... K         

CLIDINIUM - CHLORDIAZEPOXIDE CD                                         

Tab. CF ..................................................... K         

CLADRIBINE                                                              

Inj. 1 mg/ml .................................................L         

CLARINASE REPETABS CD                                                   

Tab. CF ......................................................L         

CLINDAMYCIN                                                             

Cap. 150 mg ................................................. L         
Inj. 600 mg/4ml ............................................. H         
Susp. 75 mg/5ml 80 ml ....................................... L         

CLINDAMYCIN PHOSPHATE                                                   

Lot. 1 % 30 ml .............................................. K         

CLOBETASOL PROSIONATE                                                   

Crm. 0.05 % 25 g ............................................ K         
Susp. 0.05%  25 ml .......................................... K         
Ung. 0.05 % 25 g............................................. K         

CLOBETASONE BUTYRATE                                                    

Crm. 0.05 % 25 g............................................. K         
Ung. 0.05%  25 g ............................................ K         

CLODRONATE                                                              
Tab. 520 mg...........L                                                 
Cap. 400 mg...........L                                                 
Inj. 60 mg/ml.........L                                                 

CLOMIPHENE CITRATE                                                      

Tab. 50 mg................................................... K         

CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE                                              

Inj. 25 mg/2ml .............................................. D         
Tab. 10 mg .................................................. K         
Tab. 25 mg .................................................. K         
Tab. S.R. 75 ml 20 .......................................... K         

CLONAZEPAM                                                              

Sol. 2.5 mg/1ml 10 ml ....................................... K         
Tab. 0.5 mg ................................................. K         
Tab. 2 mg ................................................... K         

CLONIDINE HYDROCHLORIDE                                                 

Tab. 150 meg ................................................ K         
Tab. 25 meg ................................................. K         

CLOTHIAPINE [CLOTIAPINE]                                                

Inj. 40 mg/4ml .............................................. K         
Tab. 40 mg .................................................. K         

CLONIDINE HYDROCHLORIDE                                                 

Tab. 150 mcg................................................. K         
Tab. 25 mcg.................................................. K         

CLOPIDOGREL                                                             

Tab. 75 mg ...................................................L         

CLOTRIMAZOLE                                                            


Crm. 1% 20 g................................................. K         
SOl. 1% 20 ml ............................................... K         
Vagin. tab. 200 mg........................................... K         
Vagin. tab. 500 mg .......................................... K         

CLOTRIMAZOLE - DEXAMETH - NEOMYC. CD                                    

Crm. CF 10 g ................................................ K         

CLOTRIMAZOLE - HYDROCORTISONE CD                                        

Crm. CF 15 g ................................................ K         

CLOXACILLIN SODIUM                                                      

Cap. 250 mg ................................................. K         
Cap. 500 mg ................................................. K         
Inj. 500 mg.................................................. D         
Syr. 125 mg/5ml 60 ml ....................................... K         
Syr. 250 mg/5ml 60 ml ....................................... K         

CLOZAPINE                                                               

Inj. 25 mg/1ml I.M. 2 ml .................................... HL        
Tab. 100 mg.................................................. HL        
Tab. 25 mg .................................................. HL        

CO-AMOXYCLAV [AMOXYCILLIN - CLAVULANIC ACID]                            

Inj. 1000 mg ................................................ D         
Inj. 500 mg ................................................. D         
Syr. 125 mg/5ml 60 ml ....................................... K         
Syr. 250 mg/5ml 60 ml ....................................... K         
Tab. 250 mg ................................................. K         
Tab. 500 mg.................................................. K         

CO-PHENOTROPE [DIPHENOXYLATE - ATROPINE] CD                             

Tab. CF ..................................................... K         

CO-TRIMOXAZOLE CD                                                       

Inj. 480 mg/5ml ............................................. D         
Susp. 240 mg/5ml 50 ml ...................................... K         
Tab. 960 mg ................................................. K         

COAL TAR - ALLANTOIN CD                                                 

Crm. CF 75 g ................................................ K         
Lot. CF 250 ml .............................................. K         
Shamp. CF 75 g .............................................. K         

COAL TAR EXTRACT CD                                                     

Shamp. CF 125 g ............................................. K         

COAL TAR PREPARED [PIX LITHANTRACIS]                                    

Liq ......................................................... K         

CODEINE PHOSPHATE                                                       

Tab. 20 mg .................................................. K         

COLASPASE [ASPARAGINASE]                                                

Inj. 10000 Units ............................................ D         

COLCHICINE                                                              

Tab. 0.5 mg ................................................. K         

COLDEX CD                                                               

Tab. CF 20 .................................................. K         

COLESTIPOL HYDROCHLORIDE                                                

Powd 5 g..................................................... K         

COLFOSCERIL PALMITATE                                                   

Inj. 108 mg ................................................. K         

COMBIVIR CD                                                             

Tab. CF ..................................................... L         

CONTRA COMBUSTIONES CD                                                  

Ung. KF 25 g ................................................ K         


COPOLYMER-1                                                             
VIAL.CF...................................................... L         

CORTISONE ACETATE                                                       

Tab. 25 mg .................................................. K         

CROTAMITON                                                              

Crm. 10% 20 g ............................................... K         
Lot. 10% 100 ml ............................................. K         

CROTAMITON - SULPHUR CD                                                 

Crm. CF 20 g ................................................ K         

CYANOCOBALAMIN [VITAMIN B12]                                            

Inj . 1000 mcg/1ml .......................................... K         

CYCLANDELATE                                                            

Tab. 100 mg ................................................. K         
Tab. 200 mg ................................................. K         

CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE                                            

Col. 1% 15 ml ............................................... K         

CYCLOPHOSPHAMIDE                                                        

Inj. 1 g .................................................... D         
Inj. 200 mg ................................................. D         
Inj. 500 mg ................................................. D         
Tab. 50 mg .................................................. K         

CYCLOSPORIN                                                             

Cap. 100 mg ................................................. K         
Cap. 25 mg .................................................. K         
Inj. 250 mg/5 ml............................................. D         
Sol. 100 mg/1ml 50 ml ....................................... K         

CYPROTERONE - ETHINYLESTRADIOL CD                                       

Tab. CF ..................................................... K         

CYPROTERONE ACETATE                                                     

Tab. 10 mg .................................................. K         
Tab. 50 mg .................................................. L         

CYTARABINE HYDROCHLORIDE                                                

Inj. 1 g .................................................... D         
Inj. 100 mg/2ml ............................................. D         
Inj. 2 g .................................................... D         
Inj. 40 mg/2ml .............................................. D         
Inj. 500 mg/5ml ............................................. D         

DACARBAZINE [DTIC]                                                      

Inj. 200 mg ................................................. D         

DALTEPARIN (LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN)                               

Inj. 2500 IU/0.2 ml ..........................................L         
Inj. 5000 IU/0.2 ml ..........................................L         
Inj. 10,000 IU/ml ............................................L         

DANAZOL                                                                 

Cap. 100 mg ................................................. L         
Cap. 200 mg ................................................. L         

DANTROLENE SODIUM                                                       

Cap. 25 mg................................................... K         
Inj. 20 mg .................................................. K         

DAPSONE                                                                 

Tab. 100 mg ................................................. K         

DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE                                              

Inj. 20 mg .................................................. D         

DENTICARE CD                                                            

Sol. CF 410 ml .............................................. K         

DESMORPESSIN                                                            

Inj. 4 mcg/ml ............................................... K         
Pipet. 300 mcg/0.2ml ........................................ K         
Sol. 10 mcg/0.1 ml 2.5 ml ................................... K         
Spray. 10 mcg/0.1 ml 5 ml ................................... K         

DEXAMETHASONE                                                           

Tab. 0.5 mg ................................................. K         
Tab. 2 mg ................................................... K         

DEXAMETHASONE - NEOMYCIN - POLYMYXIN CD                                 

Aur. CF 5 ml ................................................ K         

DEXAMETHASONE - NEOMYCIN CD                                             

Aur. KF 8 ml ................................................ K         
Col. CF 5 ml ................................................ K         
Col. KF 8 ml ................................................ K         
Narist KF 8 ml .............................................. K         
Oc. CF 3.5 g ................................................ K         

DEXAMETHASONE - PHENYLEPHRINE - NEOMYCIN CD                             

Col. CF 5 ml ................................................ K         
Col. KF 8 ml. ............................................... K         
Narist. KF 8 ml ............................................. K         
Oc. CF 3.5 g ................................................ K         

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE                                          

Col. 0.1% 5 ml .............................................. K         
Inj. 20 mg/1 ml ............................................. K         
Inj. 4 mg/1ml ............................................... K         

DEXAMOL COLD DAY CARE CD                                                

Tab. CF 30 .................................................. K         

DEXAMOL COLD NIGHT CARE CD                                              

Tab. CF 10 .................................................. K         

DEXAMOL SINUS DAY CARE CD                                               

Tab. CF 30 .................................................. K         

DEXAMOL SINUS NIGHT CARE CD                                             

Tab. CF 10 .................................................. K         

DEXCHLORPHENIRAMINE - PSEUDOEPHEDRINE CD                                

Syr. KF 50 ml ............................................... K         
Tab. CF...................................................... K         

DEXPANTHENOL                                                            

Ung. 5 % 30 g ............................................... K         

DEXRAZOXANE                                                             

Inj. 500 mg ................................................. L         

DEXTRAN 40 10% - DEXTROSE 5% CD                                         

Inj. CF 500 ml .............................................. D         

DEXTRAN 40 10% - SODIUM CHLORIDE 0.9% CD                                

Inj. CF 500 ml .............................................. D         

DEXTRANOMER                                                             

Beads. 60 g.................................................. L         
Paste. CF 10 g .............................................. L         

DEXTROSE                                                                

Oc. 10% ..................................................... K         

DEXTROSE 5%                                                             

Inj. 1000 ml ................................................ D         

DEXTROSE 10%                                                            

Inj. 500 ml ................................................. D         

DEXTROSE 10% (FLEXIVIAL)                                                

Inj. 10 ml .................................................. K         

DEXTROSE 20%                                                            

Inj. 500 ml ................................................. D         

DEXTROSE 20% (FLEXIVIAL)                                                

Inj. 10 ml .................................................. K         

DEXTROSE 3.3% - SODIUM CHLORIDE 0.3% CD                                 

Inj. CF 1 L ................................................. D         
Inj. CF 500 ml .............................................. D         

DEXTROSE 4.3% - SODIUM CHLORIDE 0.18% CD                                

Inj. CF 1 L ................................................. D         
Inj. CF 500 ml .............................................. D         

DEXTROSE 5%                                                             

Inj. 100 ml ................................................. D         
Inj. 150 ml ................................................. D         
Inj. 500 ml ................................................. D         

DEXTROSE 5% (FLEXIVIAL)                                                 

Inj. 10 ml .................................................. K         

DEXTROSE 5%                                                             
- POT.CHLOR.0.224% - SOD.CHLOR.0.2% CD                                  

Inj. CF ..................................................... D         

DEXTROSE 5%                                                             
- POT.CHLOR.0.224% - SOD.CHLOR.0.45% CD                                 

Inj. CF 300 ml .............................................. D         

DEXTROSE 5% - POTASSIUM CHLORIDE 0.15% CD                               

Inj. CF ..................................................... D         

DEXTROSE 5% - POTASSIUM CHLORIDE 0.225% CD                              

Inj. CF 500 ml .............................................. D         

DEXTROSE 5% - SODIUM CHLORIDE 0.33% CD                                  

Inj. CF 1000 ml ............................................. D         
Inj. CF 150 ml .............................................. D         
Inj. CF 300 ml .............................................. D         

DEXTROSE 5% - SODIUM CHLORIDE 0.45% CD                                  

Inj. CF 1000 ml ............................................. D         
Inj. CF  500 ml ............................................. D         

DEXTROSE 5% - SODIUM CHLORIDE 0.9% CD                                   

Inj. CF 1 L ................................................. D         
Inj. CF 500 ml .............................................. D         

DEXTROSE 50%                                                            

Inj. 10 ml .................................................. K         
Inj. 20 ml .................................................. K         

DEXTROSE 50% (500 ML IN 1 L)                                            

Inj. 50% 500 ml ............................................. D         


DEXTROSE, ANHYDROUS                                                     

Bulk 100 g .................................................. K         

DIACEREIN                                                               

Cap. 50 mg .................................................. L         

DIAZEPAM                                                                

Inj. 10 mg/2ml .............................................. K         
Tab. 10 mg .................................................. K         
Tab. 2 mg.................................................... K         
Tab. 5 mg.................................................... K         
Rectal enema 5 mg ........................................... L         
Rectal enema 10 mg .......................................... L         

DIAZOXIDE                                                               

Cap. 100 mg................................................... K        
Cap.  25 mg................................................... K        
Inj.  15 ml/1ml............................................... D        

DIBENZEPIN HYDROCHLORIDE                                                

Inj. 40 mg/2ml ............................................... D        
Tab. 240 mg................................................... K        
Tab. 40 mg.................................................... K        
Tab. 80 mg.................................................... K        

DICHLOROBENZYL ALCOHOL                                                  

Loz. 1.2 mg 24 ............................................... K        

DICLOFENAC DIETHLAMMONIA                                                

Gel. 1% 100 g................................................. K        
Gel. 1% 50 g.................................................. K        

DICLOFENAC SODIUM                                                       

Inj. 75 mg ................................................... K        
Supp. 50 mg .................................................. K        
Tab. 25 mg.................................................... K        
Tab. S.R. 100 mg ............................................. K        

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE                                               

Syr. 10 mg/5ml 110 ml ........................................ K        
Tab. 10 mg ................................................... K        

DIDANOSINE                                                              

Tab. 50 mg ................................................... L        
Chew/Disp Tab. 25 mg ......................................... L        
Chew/Disp Tab. 100 mg ........................................ L        
Chew/Disp Tab. 150 mg ........................................ L        
Powd. For Sol. 2 g ........................................... L        
Powd. For Sol. 4 g ........................................... L        

DIENOESTROL                                                             

Vagin. crm. 0.1 mg/g 78 g .................................... K        

DIFLUCRTOLONE - CHLORQUINALDOL CD                                       

Crm. 0.1% 10 g ............................................... K        
Crm. 0.1% 30 g ............................................... K        
Crm. CF 10 g ................................................. K        

DIFLUCORTOLONE VALERATE                                                 

Crm. 0.1% 10 g ............................................... K        
Crm. 0.1% 30 g ............................................... K        
Ung. 0.1% 10 g ............................................... K        
Ung. 0.1% 30 g ............................................... K        
Ung. 0.3% 10 g ............................................... K        

DIGESTIF - ARA CD                                                       

Chew tab. CF ................................................. K        

DIGOXIN                                                                 

Elix. 0.05 mg/1ml 60 ml ...................................... K        
Inj. 0.5 mg/2ml .............................................. K        
Tab. 0.25 mg ................................................. K        

DIHYDRALAZINE METHANESULPHONATE                                         

Inj. 25 mg/2ml ............................................... D        

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE                                              

Drop. 2 mg/1ml 15 ml ......................................... K        

DIHYDROTACHYSTEROL                                                      

Tab. 0.2 mg .................................................. K        

DILITIAZEM HYDROCHLORIDE                                                

Tab. 30 mg.................................................... K        
Tab. 60 mg.................................................... K        
Tab. 90 mg.................................................... K        
Tab. S.R. 120 mg 30 .......................................... K        
Cap. SR 120 mg ............................................... L        
Cap. SR 180 mg ............................................... L        
Cap. SR 240 mg ............................................... L        
Cap. SR 300 mg ............................................... L        

DIMENHYDRINATE                                                          

Tab. 100 mg .................................................. K        

DIMETHICONE                                                             

Crm. 20% 25 g ................................................ K        
Crm. 20% 500 g................................................ K        

DIMETHINDENE MALEATE                                                    

Drop. 1 mg/1 ml 20 ml ........................................ K        

DINOPROST TROMETAMOL [PROSTAGLANDIN F2 ALPHA]                           

Inj. 5 mg/1ml 4 ml ........................................... H        

DINOPROISTONE                                                           

Gel. 0.5 mg/3g 30 g .......................................... H        
Gel. 1 mg/3g ................................................. H        
Gel. 2 mg/3g ................................................. H        
Inj. 10 mg/1ml 0.5 ml ........................................ H        
Vagin. tab. 0.5 mg ........................................... H        
Vagin. tab. 3 mg ............................................. H        
Vaginal Pessary SR 10 mg ..................................... L        

DIPHENHYDRAMIN. - NAPHAZOL. - NEOMYCIN CD                               

Narist. KF 8 ml .............................................. K        

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND CD                                             

Syr. KF 100 ml ............................................... K        

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE                                           

Syr. 12.5 mg/5ml 50 ml ....................................... K        

DIPHTHERIA ANTITOXIN                                                    

Inj. 10.000 U./5ml ........................................... K        

DIPHTHERIA TETANUS TOXOID                                               

Inj. 0.5 ml .................................................. K        
Inj. 5 ml .................................................... K        

DIPHTHERIA TETANUS TOXOID AND PERTUSSIS VACCINE                         

Inj. 20 I.U. 0.5 ml .......................................... B        

DIPIVEFRINE HYDROCHLORIDE                                               

Col. 0.1% 10 ml .............................................. K        

DIPROSPAN CD                                                            

Inj. CF 1 ml ................................................. L        

DIPYRIDAMOLE                                                            

Inj. 10 mg/2ml ............................................... D        
Tab. 75 mg ................................................... K        

DIPYRONE [METAMIZOL]                                                    

Inj. 1000 mg/2ml ............................................. K        
Supp. 500 mg ................................................. K        
Syr. 1250 mg/5ml ............................................. K        
Tab.  500 mg ................................................. K        

DISOPYRAMIDE PHOSPHATE                                                  

Cap. 100 mg .................................................. K        
Cap. 150 mg .................................................. K        

DISULFIRAM                                                              

Tab. 500 mg................................................... K        

DITHRANOL                                                               

Crm. 0.1% 50 g................................................ K        
Crm. 0.25% 50 g .............................................. K        
Crm. 0.5% 50 g................................................ K        
Crm. 1% 50 g.................................................. K        
Crm. 2% 50 g ................................................. K        
Ung. 0.5% 30 g ............................................... K        
Ung. 1% 30 g ................................................. K        
Ung. 2% 30 g ................................................. K        
Ung. 3% 30 g ................................................. K        

DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE                                                

Inj. 250 mg................................................... K        

DOCETAXEL                                                               
Inj. 20 mg/0.5 ml.....L                                                 
Inj. 60 mg/2 ml.......L                                              

DOMPERIDONE                                                             

Supp. 10 mg .................................................. K        
Supp. 30 mg................................................... K        
Tab. 10 mg.................................................... K        

DONEPEZIL                                                               

Tab. 5 mg .....................................................L        
Tab. 10 mg ....................................................L        

DOPAMINE HYDROCHLORIDE                                                  

Inj. 200 mg/5ml .............................................. K        

DOXEPIN HYDROCHLORIDE                                                   

Cap. 10 mg ................................................... K        
Cap. 25 mg.................................................... K        

DORNASE ALFA                                                            

Sol. 1 mg/ml ................................................. L        

DORZOLAMIDE HCI                                                         

Col. 22.26 mg/ml ............................................. L        

DOXAZOSIN MESYLATE                                                      

Tab. 1 mg .................................................... L        
Tab. 2 mg .................................................... L        
Tab. 4 mg .................................................... L        

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE [ADRIAMYCIN HCL]                              

Inj. 10 mg ................................................... D        
Inj. 50 mg ................................................... D        

DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE                                               

Inj. 100 mg .................................................. D        
Syr. 50 mg/5ml 30 ml ......................................... K        
Tab. 100 mg................................................... K        

DROPERIDOL                                                              

Inj. 5 ml/2ml ................................................ D        

DYDROGESTERONE                                                          

Tab. 10 mg ................................................... K        

EBASTINE                                                                

Tab. 10 mg ....................................................L        

ECOTHIOPATE IODIDE [ECHOTHIOPATE IODIDE]                                

Col. 0.06% 5 ml .............................................. K        
Col. 0.125% 5 ml ............................................. K        

EDROPHONIUM CHLORIDE                                                    

Inj. 10 mg/1ml 1 ml .......................................... K        

EFAVIRENZ                                                               

Cap. 50 mg ....................................................L        
Cap. 100 mg ...................................................L        
Cap. 200 mg ...................................................L        

EMULSIFICANS AQUOSUM CD                                                 

Crm. KF ...................................................... K        

ENALAPRIL MALEATE                                                       

Tab. 10 mg ................................................... K        
Tab. 20 mg.................................................... K        
Tab. 5 mg .................................................... K        

ENCYPALMED CD                                                           

ECtab. CF .................................................... K        

EXOXAPARIN [HEPARIN - LOW MOLECULAR WEIGHT]                             

Inj. 20 mg.................................................... L        
Inj. 40 mg.................................................... L        
Inj. 60 mg/0.6 ml ............................................ L        
Inj. 80 mg/0.8 ml ............................................ L        
Inj. 100 mg/0.1 ml ........................................... L        

ENSURE CD                                                               

Liq. CF 240 ml................................................ K        

ENSURE HN CD                                                            

Liq. CF 240 ml................................................ K        

ENTACAPONE                                                              

Tab. 200 mg ...................................................L        

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE                                                 

Inj. 50 mg/1ml ............................................... K        
Narist. 0.5% 8 ml ............................................ K        
Narist. 1% 8 ml............................................... K        

EPIRUBICINE                                                             
Inj. 50 mg............L                                                 
Inj. 10 mg............L                                                 

EPOETIN ALFA [ERYTHROPOIETIN, EPO]                                      

Inj. 10,000 U./1 ml .......................................... L        
Inj.  2,000 U./1 ml .......................................... L        
Inj.  4,000 U./1 ml .......................................... L        

EPOETIN BETA [ERYTHROPOIETIN, EPOCH]                                    

Inj. 1,000 U.................................................. L        
Inj. 2,000 U.................................................. L        
Inj. 5,000 U.................................................. L        

EPOPROSTENOL SODIUM                                                     

Inj. 0.5 mg .................................................. L        
Inj 1.5 mg ................................................... L        

EPTACOG ALFA                                                            

Inj. 1.2 mg .................................................. L        
Inj. 2.4 mg .................................................. L        
Inj. 4.8 mg .................................................. L        

EPTIFIBATIDE                                                            

Inj. 0.75 mg/ml .............................................. L        
Inj. 2 mg/ml ................................................. L        

ERYTHROMYCIN BASE                                                       

Cap. 250 mg................................................... K        
Tab. 250 mg................................................... K        

ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE                                             

Syr. 200 mg/5ml 60 ml ........................................ K        
Syr. 400 mg/5ml 60 ml ........................................ K        

ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE                                               

Inj. 1 g ..................................................... D        
Inj. 300 mg .................................................. D        

ERYTHROMYCIN STEARATE                                                   

Tab. 250 mg................................................... K        
Tab. 500 mg................................................... K        

ESTRAMUSTINE                                                            

Cap. 140 mg ...................................................L        

ESTROFEM CD                                                             

Tab. CF ...................................................... K        

ESTROFEM FORTE CD                                                       

Tab. CF ...................................................... K        

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE                                                

Tab. 400 mg................................................... K        

ETHANOLAMINE OLEATE                                                     

Inj. 5% 5 ml ................................................. K        

ETHINYLOESTRADIOL [ETHINYL ESTRADIOL]                                   

Tab. 0.02 mg ................................................. K        

ETHOSUXIMIDE                                                            

Cap. 250 mg .................................................. K        
Syr. 250 mg/5 ml 250 ml ...................................... K        

ETHYL CHLORIDE                                                          

Spray. 100 ml ................................................ K        

ETIDRONATE DISODIUM                                                     

Tab. 200 mg................................................... K        

ETOPOSIDE [VP-16-213]                                                   

Cap. 100 mg .................................................. K        
Cap. 50 mg.................................................... K        
Inj. 100 mg/5ml .............................................. D        

ETRETINATE                                                              

Cap. 10 mg ................................................... K        
Cap. 25 mg.................................................... K        

EUCALYPTUS OIL                                                          

Liq. 10 ml ................................................... K        

EUCARBON CD                                                             

Tab. CF 100 .................................................. K        
Tab. CF 30 ................................................... K        

FAMOTIDINE                                                              

Tab. 20 mg.................................................... K        
Tab. 40 mg.................................................... K        

FAT CREAM CD                                                            

Crm. KF....................................................... K        

FATTY OINTMENT CD                                                       

Ung. KF....................................................... K        

FELODIPINE                                                              

Tab. S.R. 10 mg 30 ........................................... K        
Tab. S.R.  5 mg 30 ........................................... K        
Tab. S.R. 2.5 mg ............................................. L        

FENTANYL DIHYDROGEN CITRATE                                             

Inj. 0.1 mg/2ml .............................................. D        
Inj. 0.5 mg/10 ml ............................................ D        
Transdermal patch 2.5 mcg/patch .............................. L        
Transdermal patch 5.0 mcg/patch .............................. L        
Transdermal patch 7.5 mcg/patch .............................. L        
Transdermal patch 10.0 mcg/patch ............................. L        

FERRIC SODIUM GLUCONATE                                                 

Inj. 62.5 mg ..................................................L        

FERROUS CALCIUM CITRATE                                                 

Tab. 500 mg................................................... K        

FERROUS CARBONATE CD                                                    

Syr. 15 mg Fe ++ /5ml 80 ml .................................. K        
Syr. 50 mg Fe ++ /5 ml 110 ml ................................ K        

FERROUS GLUCONATE                                                       

Syr. 15 mgFe ++ /5ml 60 ml ................................... K        

FERROUS SULPHATE                                                        

Syr. 130 mg/5ml 50 ml ........................................ K        
Tab. 160 mg .................................................. K        
Tab. 250 mg .................................................. K        

FERROUS SULPHATE - FOLIC ACID CD                                        

Tab. S.R. CF 30 .............................................. K        

FEXOFENADINE                                                            

Tab. 120 mg ...................................................L        
Tab. 180 mg ...................................................L        

FILGASTRIM [G-CSF]                                                      

Inj. 300 mcg/ml 1 ml ......................................... L        
Inj. 480 mcg/1.6ml 1.6 ml .................................... L        

FLECAINIDE ACETATE                                                      

Inj. 10 mg/1 ml 15 ml ........................................ HL       
Tab. 100 mg................................................... HL       

FLEET ENEMA CD                                                          

Enema. CF 133ml............................................... K        
Enema. CF 250 ml.............................................. K        

FLUCONAZOLE                                                             

Cap. 150 mg .................................................. L        
Cap. 50 mg.................................................... L        

FLUCYTOSINE                                                             

Inj. 10 mg/1ml 250 ml ........................................ H        
Tab. 500 mg................................................... H        

FLUDARABINE                                                             
Inj. 50 mg............L                                                 

FLUDROCORTISONE ACETATE                                                 

Tab. 100 mcg.................................................. K        

FLUMETHASONE - CLIOQUINOL CD                                            

Crm. CF 15 g.................................................. K        
Past. CF 15 g ................................................ K        
Ung. CF 15 g.................................................. K        

FLUMETHASONE - SALICYL - TAR CD                                         

Ung. CF 30 g ................................................. K        

FLUMETHASONE - SALICYL CD                                               

Ung. CF 15 g ................................................. K        

FLUMETHASONE - TRICLOSAN CD                                             

Crm. CF 10 g ................................................. K        

FLUMETHASONE PIVALATE                                                   

Crm. 0.02% 15 g .............................................. K        
Ung. 0.02% 15 g .............................................. K        

FLUNISOLIDE                                                             

Spray. 0.025% 25 ml .......................................... K        

FLUNITRAZEPAM                                                           

Inj. 2 mg/1 ml................................................ DL       

FLUOCINOLONE ACETONIDE                                                  

Crm. 0.025% 100 g............................................. K        
Crm. 0.025% 14 g.............................................. K        
Ung. 0.025% 14 g.............................................. K        

FLUOCINONIDE                                                            

Crm. 0.05% 14 g............................................... K        

FLUOCORTOLONE                                                           

Tab. 20 mg.................................................... K        
Tab. 5 mg..................................................... K        

FLUOCORTOLONE CD                                                        

Crm. CF 10 g.................................................. K        
Crm. CF 30 g.................................................. K        
Ung. CF 10 g.................................................. K        
Ung. CF 30 g.................................................. K        

FLUORESCEIN SODIUM                                                      

Inj. 10% 5 ml................................................. D        
Inj. 20% 5 ml ................................................ D        
St. CF ....................................................... K        

FLUOROURACIL                                                            

Inj. 250 mg/5 ml 5 ml ........................................ D        
Inj. 50 ml/1 ml 20 ml ........................................ D        
Inj. 500 mg/10ml ............................................. D        
Ung. 5% 20 g.................................................. K        

FLUOROURACIL -SALICYLIC ACID CD                                         

Sol. CF 13 ml ................................................ K        

FLUOXETINE                                                              

Cap. 20 mg.................................................... L        

FLUOXYMESTERONE                                                         

Tab. 5 mg..................................................... K        

FLUPHENAZINE DECANOATE                                                  

Inj. 12.5 mg/0.5ml............................................ L        
Inj. 25 mg/1ml ............................................... L        
Inj. 250 mg/10ml ............................................. L        

FLUPHENAZINE ENANTHATE                                                  

Inj. 25 mg/1ml ............................................... L        

FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE                                              

Tab. 1 mg..................................................... K        
Tab. 5 mg..................................................... K        

FLUSPIRILENE                                                            

Inj. 6 mg/3ml ................................................ L        

FLUTAMIDE                                                               

Tab. 250 mg .................................................. L        

FLUVASTATIN                                                             

Cap. 20 mg ................................................... L        
Cap. 40 mg ................................................... L        

FLUVOXAMINE                                                             

Tab. 100 mg .................................................. L        
Tab. 50 mg.................................................... L        

FOENICULI - SENNA - LICORICE CD                                         

Spec. KF...................................................... K        

FOLIC ACID                                                              

Inj.  5 mg/1 ml 10 ml ........................................ K        
Tab. 5 mg..................................................... K        

FORMESTANE                                                              

Inj. 250 mg .................................................. L        

FOSCARNET                                                               

Inf. 24 mg/ml ................................................ L        

FOSINOPRIL                                                              

Tab. 10 mg ................................................... L        
Tab. 20 mg ................................................... L        

FRAMYCETINE SULPHATE                                                    

Pad. 1% 10X10 cm.............................................. K        

FREAMINE III 3% EITH ELECTROLYTES CD                                    

Inj. CF....................................................... D        

FREAMINE III 8.5% CD                                                    

Inj. CF....................................................... D        

FRUSEMIDE [FUROSEMIDE]                                                  

Cap. 200 mg................................................... K        
Inj. 20 mg/2ml ............................................... K        
Inj. 250 mg/25ml.............................................. D        
Tab. 40 mg.................................................... K        

FTORAFUR                                                                

Cap. 200 mg................................................... K        

GABAPENTIN                                                              

Cap. 300 mg .................................................. L        
Cap. 400 mg .................................................. L        

GAMMA GLOBULIN HUMAN I.V.                                               

Inj. 0.5 g.................................................... D        
Inj. 1 g ..................................................... D        
Inj. 10 g..................................................... D        
Inj. 2.5 g.................................................... D        
Inj. 3 g ..................................................... D        
Inj. 5 g...................................................... D        
Inj. 6 g ..................................................... D        

GAMMA GLOBULIN, HUMAN                                                   

Inj. 16.5% 2 ml .............................................. K        

GANCICLOVIR                                                             

Inj. 500 mg................................................... DL       

GASTROVISON CD                                                          

Powd. CF...................................................... K        

GAVISCON CD                                                             

Liq. CF 500 ml ............................................... K        

GEMCITABINE                                                             
Inj. 200 mg...........L                                                 
Inj. 1 g..............L                                                 

GENTAMICIN SULPHATE                                                     

Col. 0.3% 5 ml ............................................... K        
Crm. 0.1% 15 g................................................ K        
Inj. 100 mg/100 ml ........................................... D        
Inj. 60 mg/100 ml............................................. D        
Inj. 80 mg/100 ml............................................. D        
Inj. 80 mg/2ml ............................................... K        
Oc. 0.3% 3.5 g................................................ K        
Ung. 0.1% 15 g ............................................... K        

GERIATRIC PHARMATON CD                                                  

Cap. CF 100 .................................................. K        
Cap. CF  30 .................................................. K        

GLIBENCLAMIDE [GLYBURIDE]                                               

Tab. 5 mg..................................................... K        

GLIPIZIDE                                                               

Tab. 5 mg .................................................... L        
Tab. 10 mg ................................................... L        

GLUCAGON                                                                

Inj. 1 mg .................................................... K        
Inj. 10 mg.................................................... K        

GLYCEROL [GLYCERIN]                                                     

Liq. 100% 30 ml .............................................. K        
Supp. 1 g .................................................... K        
Supp. 2 g .................................................... K        

GLYCERYL TRINITRATE [NITROGLYCERIN]                                     

Cap. 2.5 mg................................................... K        
Inj. 10 mg/10ml .............................................. DL       
Inj. 50 mg/50 ml ............................................. DL       
Patch. 10 mg.................................................. K        
Patch.  5 mg.................................................. K        
Subling. tab. 0.65 mg......................................... K        
Spray 0.4 mg/apray ........................................... L        

GONADORELIN                                                             

Inj. 0.8 mg................................................... L        
Inj. 100 meg/2ml ............................................. K        
Inj. 3.2 mg................................................... L        

GOSERELIN ACETATE                                                       

Inj. 3.6 mg................................................... K        
Inj. 10.8 mg ................................................. L        

GRANISETRON                                                             

Inj. 1 mg/1ml 3 ml ........................................... L        

GRISEOFULVIN                                                            

Tab. 125 mg................................................... K        

GUAIPHENESIN [GLYCERYL GUAIACOLATE]                                     

Str. 100 mg/5ml 100 ml ....................................... K        

GUANETHIDINE MONOSULPHATE                                               

Col. 5% 10 ml ................................................ K        

GYNERA CD                                                               

Tab. CF 21 ................................................... K        

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B VACCINE                                   

Inj. CF 0.5 ml ............................................... K        

HALCINONIDE                                                             

Crm. 0.1% 15 g................................................ K        

HALOMETHASONE - TRICLOSAN CD                                            

Crm. CF 10 g.................................................. K        

HALOPERIDOL                                                             

Drop. 2 mg/1ml 15 ml ......................................... K        
Inj. 5 mg/1 ml ............................................... K        
Tab. 1 mg .................................................... K        
Tab. 10 mg.................................................... K        
Tab. 5 mg..................................................... K        

HELOPERIDOL DECANOATE                                                   

Inj. 100 mg/1 ml ............................................. L        

HALOTHANE                                                               

Liq. 250 ml .................................................. D        

HEPARIN CALCIUM                                                         

Inj. 25,000 U./1ml 0.5 ml..................................... D        
Inj. 25,000 U./1ml 5   ml..................................... D        

HEPARIN SODIUM                                                          

Inj. 1,000 U./1 ml 10 ml ..................................... D        
Inj. 1,000 U./500 ml 0.5 L.................................... D        
Inj. 10,000 U/.1ml 1 ml ...................................... D        
Inj. 100 U./ml 5 ml .......................................... D        
Inj. 2,000 U./1000 ml 1 L..................................... D        
Inj. 5,000 U./1ml 5 ml ....................................... D        

HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN                                              

Inj. 16.5% 5 ml .............................................. L        

HEPATITIS B VACCINE                                                     

Inj. 10 mcg/0.5ml 0.5ml ...................................... K        
Inj. 20 mcg/1ml 1 ml ......................................... K        

HEXAMINE HIPPURATE [METHENAMINE HIPPURATE]                              

Tab. 1 g ..................................................... K        

HOMATROPINE HYDROBROMIDE                                                

Col. 0.5% 8ml ................................................ K        
Col. 1% 8 ml ................................................. K        
Col. 2% 8 ml ................................................. K        

HYALURONATE SODIUM                                                      

Inj. 10 mg/1ml 0.5ml ......................................... K        
Inj. 10 mg/1ml ............................................... K        

HYALURONIDASE                                                           

Inj. 1500 U .................................................. D        

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE                                               

Tab. 10 mg ................................................... K        
Tab. 50 mg.................................................... K        

HYDRAN 60 CD                                                            

Powd. CF 39.93 g.............................................. K        

HYDROCHLOROTHIAZIDE                                                     

Tab. 25 mg.................................................... K        

HYDROCORTISONE - NEOMYCIN CD                                            

Ung. CF 15 g.................................................. K        

HYDROCORTISONE - OXYTETRACYCLINE CD                                     

Spray. CF 1 oz ............................................... K        

HYDROCORTISONE - PANTHENOL CD                                           

Ung. CF 40 g.................................................. K        

HYDROCORTISONE ACETATE                                                  

Rectal foam 10% 25 g 14 app................................... K        
Tab. 10 mg.................................................... K        
Ung. 2.5% 15 g................................................ K        

HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE                                         

Inj. 100 mg/2ml .............................................. K        
Inj. 500 mg .................................................. K        

HYDROGEN PEROXIDE                                                       

Sol. 3% 50 ml ................................................ K        

HYDROXYCHLOROQUINE SULPHATE                                             

Tab. 200 mg................................................... K        

HYDROXYETHYLCELLULOSE                                                   

Col.1.75% 10 ml .............................................. K        

HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE                                            

Inj. 250 mg/1ml .............................................. K        
Inj. 500 mg/2 ml ............................................. K        

HYDROXYUREA                                                             

Cap. 500 mg................................................... K        

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE                                               

Supp. 15 mg .................................................. K        
Tab. 10 mg.................................................... K        
Tab. 25 mg.................................................... K        

HYOSCINE HYDROBROMIDE                                                   
[SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE]                                              

Col. 0.25% 8 ml .............................................. K        

IBUPROFEN                                                               

Tab. 200 mg................................................... K        
Tab. 400 mg................................................... K        
Tab. 600 mg................................................... K        

ICHTHAMMOL [ICHTHYOL]                                                   

Liq .......................................................... K        
Ung. 10% 14 g................................................. K        

IDARUBICIN                                                              

Cap. 5 mg .....................................................L        
Cap. 10 mg ....................................................L        
Cap. 25 mg ....................................................L        
Inj. 5 mg .....................................................L        
Inj. 10 mg ....................................................L        

IDOXURIDINE                                                             

Col. 0.1% 7 ml ............................................... K        
Oc. 0.5% 5 g ................................................. K        

IFOSFAMIDE                                                              

Inj. 1000 mg ................................................. D        
Inj. 2000 mg ................................................. D        
Inj.  500 mg ................................................. D        

IMIPENEM - CILASTATIN SODIUM                                            

Inj. 500 mg 120 ml ........................................... HL       

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE                                                

Tab. 25 mg ................................................... K        

INDOMETHACIN                                                            

Cap. 25 mg.................................................... K        
Col. 1% 5 ml ................................................. K        
Inj. 1 mg Vial ............................................... K        
Supp. 100 mg ................................................. K        

INFLIXIMAB                                                              

Inj. 100 mg ...................................................L        

INFLUENZA VACCINE CD                                                    

Inj. CF ...................................................... K        

INSULIN LISPRO                                                          

Inj. 100 U/ml, 1.5 ml ........................................ L        
Inj. 100 U/ml, 3 ml .......................................... L        
Inj. 100 U/ml, 10 ml ......................................... L        

INDINAVIR                                                               
Cap. 200 mg...........L                                                 
Cap. 400 mg...........L                                                 

INSULIN ZINC SUSPENSION (HUMAN GE)                                      

Inj. 100 U./ml 10 ml ......................................... K        

INSULIN ZINC SUSPENSION - CRYST. (HUMAN GE)                             

INJ. 100 U./ml 10 ml ......................................... K        

INSULIN, BIPHASIC ISOPHANE (HUMAN GE)                                   

Inj. 10/90 U./ml 3 ml ........................................ K        
Inj. 20/80 U./ml 3 ml ........................................ K        
Inj. 30/70 U./ml 1.5 ml ...................................... K        
Inj. 30/70 U./ml 10 ml ....................................... K        
Inj. 30/70 U./ml 3 ml ........................................ K        
Inj. 40/60 U./ml 3 ml ........................................ K        
Inj. 50/50 U./ml 3 ml ........................................ K        

INSULIN, BIPHASIC ISOPHANE (HUMAN)                                      

Inj. 30/70 U./ml 2.5 ml ...................................... K        

INSULIN, ISOPHANE [INSULIN NPH] (HUMAN GE)                              

Inj. 100 U./ml 1.5 ml ........................................ K        
Inj. 100 U./ml 10 ml ......................................... K        
Inj. 100 U./ml 2.5 ml ........................................ K        
Inj. 100 U./ml 3 ml .......................................... K        

INSULIN, ISOPHANE [INSULIN NPH] (PORK)                                  

Inj. 100 U./ml 10 ml ......................................... K        

INSULIN, SOLUBLE - INSULIN, ISOPHANE (HUMAN) CD                         

Inj. 15/85 U./ml 10 ml ....................................... K        
Inj. 15/85 U./ml 2.5 ml ...................................... K        
Inj. 50/50 U./ml 10 ml ....................................... K        
Inj. 50/50 U./ml 2.5 ml ...................................... K        

INSULIN, SOLUBLE [NEUTRAL INSULIN] (HUMAN GE)                           

Inj. 100 U./ml 1.5 ml ........................................ K        
Inj. 100 U./ml 10 ml ......................................... K        
Inj. 100 U./ml 2.5 ml ........................................ K        
Inj. 100 U./ml 3 ml .......................................... K        

INSULIN, SOLUBLE                                                        
[NEUTRAL INSULIN] (HUMAN; CLEAR SOLUTION)                               

Inj. 100 U./ml 1.5 ml ........................................ K        
Inj. 100 U./ml 5.7 ml ........................................ K        

INSULIN, SOLUBLE                                                        
[NEUTRAL SOLUTION] (PORK: CLEAR SOLUTION)                               

Inj. 100 U./ml 10 ml ......................................... K        

INTERFERON ALFA 2A                                                      

Inj. 3,000,000 U. ............................................ D        
Inj. 9,000,000 U. ............................................ D        

INTERFERON ALFA 2B                                                      

Inj. 3,000,000 U. 2 ml ....................................... D        
Inj. 5,000,000 U. 2 ml ....................................... D        
Inj. 5,000,000 IU ............................................ L        
Inj. 10,000,000 IU ........................................... L        
Inj. 18,000,000 IU ........................................... L        
Inj. 25,000,000 IU ........................................... L        

INTERFERON BETA 1A                                                      

Inj. 22 mcg ...................................................L        
Inj. 22 mcg ...................................................L        

INTERFERON BETA lA                                                      
VIAL. CF...................................................... L        

INTERFERON BETA 1B                                                      
VIAL. CF...................................................... L        

IODINE                                                                  

Tinct. 2.5% 10 ml ............................................ K        

IODISED OIL                                                             

Inj. 4.8 g/10ml .............................................. K        

IOHEXOL                                                                 

Inj. 518 mg/1ml 20 ml ........................................ K        
Inj. 647 mg/1ml 100 ml ....................................... K        
Inj. 647 mg/1ml 50 ml ........................................ K        
Inj. 755 mg/1ml 100 ml ....................................... K        
Inj. 755 mg/1ml 50 ml ........................................ K        

IOPAMIDOL                                                               

Inj. 150 mg/1ml 50 ml ........................................ K        
Inj. 200 mg/1ml 10 ml ........................................ K        
Inj. 300 mg/1ml 10 ml ........................................ K        
Inj. 300 mg/1ml 100 ml ....................................... K        
Inj. 300 mg/1ml 30 ml ........................................ K        
Inj. 300 mg/1ml 50 ml ........................................ K        
Inj. 370 mg/1ml 10 ml ........................................ K        
Inj. 370 mg/1ml 100 ml ....................................... K        
Inj. 370 mg/1ml 50 ml ........................................ K        

IOPANOIC ACID                                                           

Tab. 500 mg................................................... K        

IPECACUANHA AND OPIUM CD                                                

Tab. 300 mg .................................................. K        

IPRATROPIUM BROMIDE                                                     

Sol. 0.25 mg/ml .............................................. K        
Spray. 0.02 mg/inh ........................................... K        

IRINOTECAN                                                              

Inj. 40 mg/2 ml............................................... L        
Inj. 100 mg/5 ml ............................................. L        

IRON OXIDE, SACCHARATED                                                 

Inj. 100 mg/5 ml ..............................................L        

ISOCAL POWDER CD                                                        

Powd 425 g ................................................... K        

ISOCONAZOLE - DIFLUCORTOLONE CD                                         

Crm. CF 15 g.................................................. K        

ISOCONAZOLE NITRATE                                                     

Crm. 1% 20 g.................................................. K        

ISOFLURANE                                                              

Liq. 100 ml .................................................. D        

ISONIAZID                                                               

Tab. 50 mg.................................................... K        

ISOPRENALINE HYDROCHLORIDE [ISOPROTERENOL HC1]                          

Inj. 0.2 mg/1ml .............................................. K        
Inj. 1 mg/5ml ................................................ K        
Subling. tab. 10 mg .......................................... K        

ISOPROPANOL - CHLORHEXIDINE CD                                          

Sp. CF........................................................ K        

ISOSORBIDE DINITRATE                                                    

Cap. S.R. 20 mg............................................... K        
Cap. S.R. 40 mg............................................... K        
Cap. S.R. 60 mg............................................... K        
Inj. 10 mg/10ml .............................................. DL       
Inj. 50 mg/50ml .............................................. DL       
Subling. tab. 2.5 mg.......................................... K        
Subling. tab. 5 mg ........................................... K        
Tab. 10 mg.................................................... K        
Tab. 20 mg.................................................... K        
Tab. S.R. 40 mg............................................... K        
Spray 1.25 mg/spray .......................................... L        

ISOSORBIDE MONONITRATE                                                  

Cap. S.R. 40 mg............................................... K        
Cap. S.R. 50 mg............................................... K        
Cap. S.R. 60 mg............................................... K        
Tab. 20 mg.................................................... K        
Tab. 40 mg.................................................... K        
Tab. S.R. 50 mg 30 ........................................... K        

ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE                                               

Tab. 10 mg.................................................... K        

ISPAGHULA [PSYLLIUM HYDROPHILIC MUCILLOID]                              

Powd. 50% 100 g............................................... K        
Powd 50% 20 X 7g ............................................. K        
Powd 50% 400 g................................................ K        

KAL-KEVA FORTE CD                                                       

Cap. CF 50 ................................................... K        

KAOLIN - PECTIN CD                                                      

Susp. KF 100 ml .............................................. K        

KETAMINE HYDROCHLORIDE                                                  

Inj. 10 mg/1ml 20 ml ......................................... D        
Inj. 50 mg/1ml 10 ml ......................................... D        

KETOCONAZOLE                                                            

Crm. 2% 15 g ................................................. K        
Tab. 200 mg................................................... L        

KETOTIFEN                                                               

Syr. 1 mg/5ml 100 ml ......................................... K        
Tab. 1 mg..................................................... K        

L-AMINO ACIDS 10% CD                                                    

Inj. CF ...................................................... D        

L-AMINO ACIDS 5.5% - ELECTROLYTES CD                                    

Inj. CF 500 ml ............................................... D        

L-AMINO ACIDS 5.5% CD                                                   

Inj. CF 500 ml ............................................... D        

L-AMINO ACIDS 7% - DEXTROSE 10% CD                                      

Inj. CF 100 ml ............................................... D        
Inj. CF 500 ml ............................................... D        

L-AMINO ACIDS 7% CD                                                     

Inj. CF ...................................................... D        

L-AMINO ACIDS 8.5% - ELECTROLYTES CD                                    

Inj. CF....................................................... D        

L-AMINO ACIDS 8.5% CD                                                   

Inj. CF 500 ml ............................................... D        

LABETALOL HYDROCHLORIDE                                                 

Inj. 5 mg/1ml 20 ml .......................................... D        
Tab. 100 mg .................................................. K        
Tab. 200 mg .................................................. K        

LACRIMOL CD                                                             

Col. CF 15 ml ................................................ K        
Oc. CF 3.5 g.................................................. K        

LACTATED RINGERS SOL. [HARTMANN SOL.] CD                                

Inj. CF 1 L................................................... D        
Inj. CF 500 ml ............................................... D        

LACTULOSE                                                               

Syr. 50% 300 ml .............................................. K        

LAMIVUDINE                                                              

Sol. 10 mg/1 ml............................................... L        
Tab. 150 mg................................................... L        
Sol. 5 mg/ml ................................................. L        
Tab. 100 mg .................................................. L        

LAMOTRIGINE                                                             

Tab. 25 mg ................................................... L        
Tab. 50 mg ................................................... L        
Tab. 100 mg .................................................. L        
Tab. 200 mg .................................................. L        
Disp/Chew Tab. 5 mg .......................................... L        
Disp/Chew Tab. 25 mg ......................................... L        
Disp/Chew Tab. 50 mg ......................................... L        
Disp/Chew Tab. 100 mg ........................................ L        
Disp/Chew Tab. 200 mg ........................................ L        

LANETTE WAX OINTMENT CD                                                 

Ung. KF ...................................................... K        

LANSOPRAZOLE                                                            

Cap. 15 mg ....................................................L        
Cap. 30 mg ....................................................L        

LAXATIVE COMP. CD                                                       

Tab. KF....................................................... K        

LENOGRASTIM                                                             

Inj. 33,600,000 u/ml ......................................... L        

LERCANIDIPINE                                                           

Tab. 10 mg ................................................... L        

LESHCUTAN CD                                                            

Ung. CF ...................................................... L        

LETROZOLE                                                               

Tab. 2.5 mg .................................................. L        

LEUPROLIDE ACETATE                                                      

Inj. 3.75 mg ................................................. L        
Inj. 11.25 mg ................................................ L        

LEVAMISOLE                                                              

Tab. 50 mg ................................................... L        

LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE                                               

Col. 0.5% 5 ml ............................................... K        

LEVOCABASTINE                                                           

Nasal spray 0.5 mg/spray ......................................L        

LEVODOPA                                                                

Tab. 500 mg .................................................. L        

LEVODOPA - BENESERAZIDE CD                                              

Cap. 125 mg .................................................. L        
Cap. 250 mg .................................................. L        

LEVODOPA - CARBIDOPA CD                                                 

Tab. CF....................................................... L        

LIDOCOMPLEX CD                                                          

Inj. CF 1.8 ml ............................................... K        

LIDOCOSIL CD                                                            

Inj. CF 1.8 ml ............................................... K        

LIGNOCAINE - PRILOCAINE CD                                              

Crm. CF 30 g.................................................. K        
Crm. CF 5 g................................................... K        

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE [LIDOCAINE HCI]                                

Inj. 0.2% 500 ml.............................................. D        
Inj. 0.4% 500 ml ............................................. D        
Inj. 1% 10 ml ................................................ K        
Inj. 1% 20 ml ................................................ K        
Inj. 1% 5 ml ................................................. K        
Inj. 1% 50 ml ................................................ K        
Inj. 2% 1.8 ml ............................................... K        
Inj. 2% 10 ml ................................................ K        
Inj. 2% 5 ml ................................................. K        
Inj. 2% 50 ml ................................................ K        
Inj. 4% 10 ml ................................................ K        
Jelly 2% 30 g................................................. K        
Spray. 10% 80 g............................................... K        
Ung. 5% 30 g.................................................. K        

LINDANE [GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE]                                    

Crm. 1% 50 g.................................................. K        

LIOTHYRONINE SODIUM                                                     

Tab. 25 meg................................................... K        

LITHIUM CARBONATE                                                       

Tab. 300 mg................................................... L        

LOFENALAC CD                                                            

Powd. CF 454 g ............................................... K        

LOGYNON CD                                                              

Tab. CF 21.................................................... K        

LOMUSTINE                                                               

Cap. 40 mg ................................................... K        

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE                                                

Cap. 2 mg..................................................... K        

LORATADINE                                                              

Tab. 10 mg 10 ................................................ K        
Syr. 1 mg/1 ml ............................................... L        

LORAZEPAM                                                               

Tab. 1 mg..................................................... K        

LOVASTATIN                                                              

Tab. 10 mg ................................................... L        
Tab. 20 mg 30 ................................................ L        
Tab. 40 mg 30 ................................................ L        

LUBRICANS CD                                                            

Ung. KF 25 g ................................................. K        

LYPRESSIN [LYSINE VASOPRESSIN, SYNTHETIC]                               

Inj. 10 I.U./0.5 ml .......................................... K        
Spray. 50 Units/1ml 5 ml ..................................... K        

LYSURIDE MALEATE                                                        

Tab. 0.2 mg................................................... L        

LYTEERS CD                                                              

Col. CF 15 ml ................................................ K        

M.V.I. 12 Cd                                                            

Inj. CF 5 ml ................................................. D        

M.V.I. PAEDIATRIC CD                                                    

Inj. CF 5 ml ................................................. D        

MAGENTA [FUCHSINE] CD                                                   

Sol. CF 10 ml ................................................ K        

MAGNESIUM HYDROXIDE                                                     

Susp. CF 500 ml .............................................. K        

MAGNESIUM SULPHATE                                                      

Powd. 30 g.................................................... K        

MANNITOL                                                                

Inj. 20% 500 ml .............................................. K        

MAPROTILINE HYDROCHLORIDE                                               

Drop. 20 mg/1ml 50 ml ........................................ K        
Inj. 25 mg/5ml ............................................... D        
Tab. 25 mg.................................................... K        
Tab. 50 mg.................................................... K        

MATERNA CD                                                              

Tab. CF 100 .................................................. K        
Tab. CF 30 ................................................... K        

MAXITROL CD                                                             

Col. CF .......................................................L        
Oc. CF ........................................................L        

MEASLES MUMPS RUBELLA VACCINE [MMR]                                     

Inj. 0.5 ml .................................................. B        

MEASLES VACCINE                                                         

Inj. 1000 TCID50 ............................................. B        

MEBENDAZOLE                                                             

Susp. 100 mg/5ml 30 ml ....................................... K        
Tab. 100 mg................................................... K        

MEBEVERINE HYDROCHLORIDE                                                

Tab. 135 mg................................................... K        

MEBHYDROLIN NAPADISYLATE                                                

Syr. 50 mg/5 ml 90 ml ........................................ K        
Tab. 50 mg.................................................... K        
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE                                             

Inj. 1000 mg/6.7ml ............................................. K      
Inj.  500 mg/3.3ml ............................................. K      
Sachet. 1000 mg 10 ............................................. K      
Sachet.  500 mg 10 ............................................. K      
Tab.  100 mg ................................................... K      
Tab. 200 mg .................................................... K      
Tab. 5 mg ...................................................... K      
Tab. 500 mg .................................................... K      

MEFLOQUINE                                                              

Tab. 250 mg. ................................................... K      

MEGESTROL ACETATE                                                       

Tab. 160 mg .................................................... K      
Tab. 40 mg ..................................................... K      

MEGLUMINE & SODIUM DIATRIZOATE CD                                       

Inj. 30% 250 ml ................................................ K      
Inj. 45% 20 ml ................................................. K      
Inj. 60% 100 ml ................................................ K      
Inj. 60% 20 ml ................................................. K      
Inj. 76% 100 ml ................................................ K      
Inj. 76% 20 ml ................................................. K      
Inj. CF 200 ml.................................................. K      

MEGLUMINE & SODIUM IOXAGLATE CD                                         

Inj. 320 mg/1ml 100 ml ......................................... K      
Inj. 320 mg/1ml 200 ml ......................................... K      
Inj. 320 mg/1ml 50 ml .......................................... K      

MECLUMINE & SODIUM IOXITALAMATE CD                                      

Inj. CF 30 100 ml .............................................. K      
Inj. CF 38 100 ml .............................................. K      
Inj. CF 38  20 ml .............................................. K      
Inj. CF 38 200 ml .............................................. K      
Inj. CF 38 60 ml ............................................... K      

MEGLUMINE DIATRIZOATE                                                   

Inj. 65% 100 ml ................................................ K      
Inj. 65% 50 ml ................................................. K      

MEGLUMINE GADOPENTETATE                                                 

Inj. 469 mg/1 ml 2 ml .......................................... K      

MEGLUMINE IODIPAMIDE                                                    

Inj. 7 g/10 ml ................................................. K      

MEGLUMINE IOTHALAMIDE                                                   

Inj. 60% ....................................................... K      

MEGLUMINE IOXITALMATE                                                   

Sol. 33 g/50ml ................................................. K      
Sol. 66 g/100ml ................................................ K      

MELPHALAN                                                               

Inj. 50 mg...................................................... D      
Tab. 2 mg....................................................... K      
Tab. 5 mg....................................................... K      

MENOTROPHIN [MENOTROPINS] CD                                            

Inj. CF ........................................................ L      

MENTHOL                                                                 

Sp. 1% 50 ml ................................................... K      
Ung. 1% 7.5 g .................................................. K      

MEPIVACAINE                                                             

Inj. 3% 1.8 ml ................................................. K      

MERCAPTOPURINE                                                          

Tab. 50 mg ..................................................... K      

MERIDOL CD                                                              

Sol. CF ........................................................ K      

MEROKEN CD                                                              

Sol. CF 1 L..................................................... K      

MESALAZINE [MESALAMINE, 5-AMINOSALICYLIC ACID]                          

Enema. 1 g/100ml................................................ K      
Enema. 4 g/60ml ................................................ K      
Supp. 250 mg.................................................... K      
Supp. 500 mg 30 ................................................ K      
Tab. 250 mg..................................................... K      
Tab. 400 mg..................................................... K      
Tab. 500 mg..................................................... K      
Tab. Granules SR 1 g ........................................... L      

MESNA                                                                   

Inj. 100 mg/1ml 4 ml ........................................... D      
Inj. 1000 mg 10ml .............................................. D      

MESTEROLONE                                                             

Tab. 25 mg...................................................... K      

METARAMINOL TARTRATE                                                    

Inj. 10 mg/1 ml 10 ml .......................................... K      

METFORMIN HYDROCHLORIDE                                                 

Tab. 850 mg..................................................... K      

METHADONE HYDROCHLORIDE                                                 

Sol. 0.04% 100 ml .............................................. K      
Sol. 5% 100 ml ................................................. K      

METHAZOLAMIDE                                                           

Tab. 50 mg...................................................... K      

METHIMAZOLE                                                             

Tab. 20 mg...................................................... K      
Tab. 5 mg....................................................... K      

METHIXENE HYDROCHLORIDE                                                 

Tab. 5 mg....................................................... L      
Tab. S.R. 15 mg................................................. L      

METHOHEXITONE SODIUM                                                    

Inj. 500 mg .................................................... D      

METHOTREXATE                                                            

Inj. 1000 mg/10ml .............................................. D      
Inj. 5 g/50ml .................................................. D      
Inj. 50 mg/2ml ................................................. D      
Inj. 500 mg/20ml ............................................... D      
Tab. 2.5 mg..................................................... K      

METHOTRIMEPRAZINE MALEATE                                               
[LEVOMEPROMAZINE MALEATE]                                               

Inj. 25 mg/1ml ................................................ K       
Tab. 100 mg.................................................... K       
Tab. 25 mg..................................................... K       

METHOXAMINE HYDROCHLORIDE                                               

Inj. 20 mg..................................................... K       

METHSUXIMIDE                                                            

Cap. 300 mg.................................................... K       

METHYL SALICYLATE                                                       

Ung. 10% 25g................................................... K       

METHYL DOPA                                                             

Tab. 250 mg.................................................... K       
Tab. 500 mg.................................................... K       

METHYL ERGOMETRINE MALEATE                                              

Inj. 0.2 mg/1ml ............................................... K       
Tab. 0.125 mg.................................................. K       

METHYL PHENIDATE HYDROCHLORIDE                                          

Tab. 10 mg..................................................... K       
Tab. SR 20 mg ................................................. L       

METHYL PHENOBARBITONE [MEPHOBARBITAL]                                   

Tab. 200 mg ................................................... K       
Tab. 50 mg..................................................... K       

METHYL PREDNISOLONE ACETATE                                             

Inj. 40 mg/1ml 1 ml ........................................... K       
Inj. 40 mg/1ml 2 ml ........................................... K       
Inj. 40 mg/1ml 5 ml ........................................... K       

METHYL PREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE                                    

Inj. 1 g/16ml ................................................. K       
Inj. 125 mg/2ml ............................................... K       
Inj. 40 mg/1ml ................................................ K       
Inj. 500 mg/8ml ............................................... K       

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE                                            

Inj. 10 mg/2ml ................................................ K       
Supp. 20 mg.................................................... K       
Supp. 5 mg..................................................... K       
Syr. 5 mg/5ml 115 ml .......................................... K       
Tab. 10 mg..................................................... K       

METOPROLOL FUMARATE                                                     

Tab. oros. 190 mg.............................................. K       
Tab. oros. 95 mg .............................................. K       

METOPROLOL TARTRATE                                                     

Inj. 1 mg/1 ml 5 ml ........................................... H       
Tab. 100 mg.................................................... K       
Tab. S.R. 200 mg............................................... K       

METRIZAMIDE                                                             

Inj. 3.75 g.................................................... K       
Inj. 6.75 g.................................................... K       

METRONIDAZOLE                                                           

Inj. 500 mg/100 ml ............................................ K       
Susp. 125 mg/5ml 120 ml ....................................... K       
Tab. 250 mg.................................................... K       
Vagin. tab. 500 mg............................................. K       

METYRAPON                                                               

Cap. 250 mg.................................................... K       

MEXILETINE HYDROCHLORIDE                                                

Cap. 200 mg.................................................... K       
Cap. 50 mg..................................................... K       
Inj. 250 mg/10ml .............................................. D       

MEZLOCILLIN SODIUM                                                      

Inj. 2 g ...................................................... HL      
Inj. 5 g ...................................................... HL      

MAINSERIN                                                               

Tab. 30 mg 20 ................................................. L       

MICONAZOLE - HYDROCORTISONE CD                                          

Crm. CF 15 g .................................................. K       

MICONAZOLE NITRATE                                                      

Crm. 2% 15 g................................................... K       
Gel. 2% 40 g................................................... K       
Lot. 2% 20 ml ................................................. K       
Vagin. cap. 400 mg 3........................................... K       
Vagin. crm. 2% 40 g............................................ K       

MICRODIOL CD                                                            

Tab. CF 21 .................................................... K       

MICROGYNON CD                                                           

Tab. CF 21 .................................................... K       

MICROGYNON CD                                                           

Tab. CF 21 .................................................... K       

MICROLET CD                                                             

Enema. CF 5 ml ................................................ K       

MIDAZOLAM                                                               

Inj. 15 mg/3ml ................................................ D       
Inj. 5 mg/1ml ................................................. D       
Inj. 5 mg/5ml 10 .............................................. D       

MIDODRINE                                                               

Tab. 2.5 mg ....................................................L       
Tab. 5 mg ......................................................L       

MIFEPRISTONE                                                            

Tab. 200 mg ....................................................L       

MILTEFOSTINE                                                            

Sol. 0.6 g/10 mlg ..............................................L       

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE                                               

Inj. 100 mg.................................................... D       
Tab. 50 mg..................................................... L       

MINOVLAR CD                                                             

Tab. CF 21 .................................................... K       

MINOXIDIL                                                               

Tab. 5 mg ..................................................... K       

MINULET CD                                                              

Tab. CF 21 .................................................... K       

MITOMYCIN                                                               

Inj. 10 mg..................................................... D       
Inj. 2 mg...................................................... D       

MITOTANE                                                                

Tab. 500 mg.................................................... K       

MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE                                              

Inj. 2 mg/1ml 10 ml ........................................... D       

MIZOLASTINE                                                             

Tab. 10 mg .................................................... L       

MOLGRAMOSTIM [GM-CSF]                                                   

Inj. 150 mcg................................................... L       
Inj. 400 mcg................................................... L       

MONTELUKAST                                                             

Chew. Tab. 5 mg ................................................L       
Tab. 10 mg .....................................................L       

MORPHINE HYDROCHLORIDE                                                  

Inj. 10 mg/1ml ................................................ K       
Inj. 20 mg/1ml ................................................ K       

MORPHINE SULPHATE                                                       

Supp. 10mg..................................................... K       
Supp. 20mg..................................................... K       
Supp. 5 mg..................................................... K       
Tab. 15 mg..................................................... K       
Tab. 30 mg..................................................... K       
Tab. S.R. 10 mg................................................ K       
Tab. S.R. 100 mg............................................... K       
Tab. S.R. 30 mg................................................ K       
Cap. SR 30 mg (MCR uno CF) .................................... L       
Cap. SR 60 mg (MCR uno CF) .................................... L       
Cap. SR 120 mg (MCR uno CF) ................................... L       
Cap. SR 200 mg (MCR uno CF) ................................... L       

MORPHOLINE SALICYLATE                                                   

Crm. 16.6% 40 g................................................ K       

MUPIROCIN                                                               

Ung. 2% 15 g................................................... L       
Ung. 2% 3 g.................................................... L       

MUROMONAB CD 3                                                          

Amp. 5 mg/5 ml .................................................L       

MUSCOL CD                                                               

Tab. CF........................................................ K       

MUSTINE HYDROCHLORIDE [NITROGEN MUSTARD]                                

Inj. 10 mg..................................................... D       

MYCOPHENOLATE MOFETIL                                                   

Cap. 250 mg ................................................... L       
Cap. 500 mg ................................................... L       

NAFARELIN                                                               

Nas. spray. 200 mcg/spray 60 doses............................. L       

NALIDIXIC ACID                                                          

Susp. 250 mg/5 ml 473 ml ...................................... K       
Tab. 500 mg.................................................... K       

NANDROLONE DECANOATE                                                    

Inj. 50  mg/1ml ............................................... K       

NANDROLONE PHENYLPROPIONATE                                             

Inj. 25 mg/1ml ................................................ K       

NAPHAZOLINE - DIPHENHYDRAMINE CD                                        

Col. CF 8 ml .................................................. K       

NAPROXEN                                                                

Supp. 500 mg................................................... K       
Tab. 250 mg.................................................... K       
Tab. 500 mg.................................................... K       

NEDOCROMIL SODIUM                                                       

Spray. 2 mg/inh 112 Inh........................................ K       

NELFINAVIR                                                              

Tab. 250 mg ....................................................L       
Oral Powd. 50 mg/g .............................................L       

NEO-MEDROL CD                                                           

Lot. CF 25 ml ................................................. K       

NEOGYNON CD                                                             

Tab. CF 21 .................................................... K       

NEOMYCIN - POLYMYXIN - BACITRACIN CD                                    

Spray. CF 110 g................................................ K       

NEOMYCIN SULPHATE                                                       

Col. 0.5% 8 ml ................................................ K       
Col. 1% 8 ml .................................................. K       
Tab. 500 mg.................................................... K       
Ung. 1%........................................................ K       

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE                                              

Inj. 0.5mg/1ml ................................................ K       
Inj. 2.5 mg/5ml ............................................... K       

NICLOSAMIDE                                                             

Tab. 500 mg.................................................... K       

NICOTINE                                                                

Chew gum. 2 mg................................................. K       
Chew gum. 4 mg................................................. K       

NICOTINIC ACID [NIACIN]                                                 

Tab. 50 mg..................................................... K       
Tab. 500 mg.................................................... K       

NICOUMALONE                                                             

Tab. 4 mg...................................................... K       

NIFEDIPINE                                                              

Cap. 10 mg..................................................... K       
Tab. 10 mg..................................................... K       
Tab. 20 mg..................................................... K       
Tab. S.R. 30 mg 30 ............................................ K       
Tab. S.R. 60 mg 30 ............................................ K       

NIMODIPINE                                                              

Inj. 10 mg/50ml................................................ DL      
Tab. 30 mg..................................................... K       

NITRAZEPAM                                                              

Tab. 5 mg...................................................... K       

NITROFURANTOIN                                                          

Cap. 100 mg.................................................... L       
Tab. 100 mg.................................................... K       

NITROFURAZONE                                                           

Sol. 0.2% 1 L.................................................. K       
Ung. 0.2% 15 g................................................. K       

NORDETTE CD                                                             

Tab. CF 28 .................................................... K       

NORETHISTERONE ACETATE [NORETHINDRONE]                                  

Tab. 5 mg...................................................... K       

NORFLOXACIN                                                             

Tab. 400 mg.................................................... L       

NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE                                             

Tab. 10 mg..................................................... K       
Tab. 25 mg..................................................... K       

NUTRAMIGEN CD                                                           

Powd CF 425g................................................... K       

NYSTATIN                                                                

Loz. 100,000 U. 28 lozenges.................................... K       
Susp. 100,000 U/.ml 30 ml ..................................... K       
Ung. 100,000 U./g 15 g ........................................ K       
Vagin tab. 100,000 U........................................... K       

OCTREOTIDE [SOMATOSTATIN ANALOGUE]                                      

Inj. 0.05 mg/1ml 1 ml ......................................... L       
Inj. 0.1 mg/1ml 1 ml .......................................... L       
Inj. 0.2 mg/1 ml 5 ml ......................................... L       
Inj. 0.5 mg/1 ml 1 ml ......................................... L       
Inj. 10 mg .................................................... L       
Imj. 20 mg .................................................... L       
Inj. 30 mg .................................................... L       

OESTRADIOL - NORGESTREL CD                                              

Tab. CF........................................................ K       

OESTRADIOL [ESTRADIOL]                                                  

Patch. 2 mg 6 patches.......................................... K       
Patch. 4 mg 6 patches.......................................... K       
Patch. 8 mg 6 patches.......................................... K       

OESTRIOL [ESTRIOL]                                                      

Vagin. crm. 0.1 mg/g 80 g...................................... K       
Vagin. crm. 1 mg/g 15 g........................................ K       
Vagin. tab. 0.5 mg............................................. K       

OESTROGEN - MEDROXYPROGESTERONE CD                                      

Tab. CF (high dose)............................................ K       
Tab. CF (low dose)............................................. K       

OESTROGENS, CONJUGATED [ESTROGENS, CONJUGATED]                          

Inj. 25 mg/5ml ................................................ K       
Tab. 0.625 mg.................................................. K       
Tab. 1.25 mg................................................... K       

OFLOXACIN                                                               

Inj. 200 mg.................................................... L       
Tab. 200 mg.................................................... L       

OLANZAPINE                                                              
Tab. 5 mg.............L                                                 
Tab. 7.5 mg...........L                                                 
Tab. 10 mg............L                                                 

OLIVE OIL                                                               

O1. 100 ml..................................................... K       

OLSALAZINE SODIUM                                                       

Cap. 250 mg.................................................... K       

OMEPRAZOLE                                                              

Cap. 20 mg..................................................... L       
Cap. 10 mg .................................................... L       

ONDANSETRON                                                             

Inj. 4 mg 2 ml ................................................ L       
Inj. 8 mg 4 ml ................................................ L       
Tab. 4 mg...................................................... L       
Tab. 8 mg...................................................... L       

OPIPRAMOL HYDROCHLORIDE                                                 

Tab. 50 mg..................................................... K       

OPIUM                                                                   

Tinct. 10%..................................................... K       

ORABASE CD                                                              

Past. CF 30 g ................................................. K       

ORPHENADRINE CITRATE                                                    

Inj. 60 mg/2ml ................................................ K       

ORPHENADRINE HYDROCHLORIDE                                              

Tab. 50 mg..................................................... K       

ORSET CD                                                                

Tab. EFFERVESC. CF 10 ......................................... K       

OSMOLITE CD                                                             

Liq. CF 240 ml ................................................ K       
Liq. CF 960 ml................................................. K       

OXAZEPAM                                                                

Tab. 10 mg..................................................... K       

OXCARBAZEPINE                                                           

Tab. 300 mg ....................................................L       
Tab. 600 mg ....................................................L       

OXERUTINS                                                               

Cap. 300 mg.................................................... K       

OXPRENOLOL HYDROCHLORIDE                                                

Tab. 20 mg..................................................... K       
Tab. S.R. 160 mg............................................... K       
Tab. S.R. 80 mg................................................ K       

OXYBUPROCAINE HYDROCHLORIDE                                             

Col. 0.4% 8 ml ................................................ K       

OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE [OXYBUTYNIN CHLORIDE]                          

Tab. 5 mg...................................................... K       

OXYCODONE HCL                                                           

Tab. SR 10 mg ..................................................L       
Tab. SR 20 mg ..................................................L       
Tab. SR 40 mg ..................................................L       
Tab. SR 80 mg ..................................................L       
Syr. 2 mg/1 ml .................................................L       

OXYTETRACYCLINE - POLYMYXIN CD                                          

Oc. CF 3 g .................................................... K       
Ung. CF 15 g................................................... K       
Vagin. tab. CF................................................. K       

OXYTOCIN                                                                

Inj. 10 U./1ml ................................................ K       
Inj. 5 U./1ml ................................................. K       
Spray. 40 U./ml 5 ml .......................................... K       

PACLITAXEL                                                              
Inj. 6 mg/ml..........L                                                 
Inj. 30 mg/5ml........L                                                 
Inj. 17 mg/100 ml.......L                                               

PAMIDRONATE DISODIUM                                                    

Inj. 15 mg/5 ml 2 ............................................. D       
Inj. 30 mg/5 ml ............................................... L       

PANCREATIC ENZYME CONCENTRATE CD                                        

Tab. CF ....................................................... K       

PANCREATIN                                                              

ECtab. 500 mg.................................................. K       

PANCRELIPASE CD                                                         

Cap. CF 8000 .................................................. K       
ECcap. CF...................................................... K       

PANCURONIUM BROMIDE                                                     

Inj. 2 mg/1ml ................................................. D       

PAPAVERINE HYDROCHLORIDE                                                

Inj. 40 mg/2ml ................................................ K       
Tab. 80 mg..................................................... K       

PARACETAMOL - CAFFEINE CD                                               

Tab. CF 20 .................................................... K       

PARACETAMOL - CODEINE CD                                                

Tab. CF........................................................ K       

PARACETAMOL [ACETAMINOPHEN]                                             

Chew tab. 250 mg 10 ........................................... K       
Drop. 100 mg/1ml .............................................. K       
Elix. 120 mg/5ml 100 ml ....................................... K       
Supp. 150 mg................................................... K       
Supp. 500 mg................................................... K       
Tab.  500 mg................................................... K       

PARAFFIN, LIQUID [MINERAL OIL]                                          

Liq. 100 ml ................................................... K       

PAROXETINE                                                              

Tab. 20 mg .................................................... L       
Tab. 30 mg .................................................... L       

PASSIFLORA COMP. CD                                                     

Syr. KF 100 ml................................................. K       

PED-EL CD                                                               

Inj. CF 20 ml ................................................. K       

PEFLOXACIN                                                              

Inj. 400 mg.................................................... L       
Tab. 400 mg.................................................... L       

PEMOLINE                                                                

Tab. 20 mg .....................................................L       

PENFLURIDOL                                                             

Tab. 20 mg..................................................... L       

PENICILLIN, PROCAINE & BENZYLPENICILLIN SODIUM                          

Inj. 1,200,000 U............................................... K       
Inj. 2,000,000 U. ............................................. K       

PENTAMIDINE ISETHIONATE                                                 

Inj. 200 mg.................................................... DL      
Inj. 300 mg.................................................... DL      

PENTAZOCINE - NALOXONE CD                                               

Tab. CF........................................................ K       

PENTAZOCINE LACTATE                                                     

Inj. 30 mg/1ml ................................................ K       

PENTOXIFLYLLINE                                                         

Tab. S.R. 400 mg 100 .......................................... K       

PEPPERMINT LEAF [MENTHA PIP.]                                           

Fol. sachets................................................... K       

PERCOCETR CD                                                            

Tab. CF........................................................ K       

PERCODAN CD                                                             

Tab. CF........................................................ K       

PERGOLIDE MESYLATE                                                      

Tab. 0.05 mg .................................................. L       
Tab. 0.25 mg .................................................. L       
Tab. 1.0 mg ................................................... L       

PERICYAZINE                                                             

Cap. 10 mg..................................................... K       
Drop. 4% Bottle 30 ml ......................................... K       

PERMETHRIN                                                              

Crm. 1% 120 ml ................................................ K       
Crm. 5% ....................................................... L       

PERPHENAZINE                                                            

Inj. 5 mg/1ml ................................................. K       
Tab. 4 ml ..................................................... K       
Tab. 8 mg...................................................... K       

PERU BALSAM                                                             

Liq............................................................ K       

PETHIDINE HYDROCHLORIDE [MEPERIDINE HC1]                                

Inj. 100 mg/2ml ............................................... K       
Inj. 50 mg/1ml ................................................ K       

PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE                                           

Tab. 100 mg.................................................... K       

PHENELZINE SULPHATE                                                     

Tab. 15 mg..................................................... L       

PHENETURIDE                                                             

Tab. 250 mg.................................................... K       

PHENOBARBITONE SODIUM [PHENOBARBITAL SOD]                               

Inj. 130 mg/1ml ............................................... K       

PHENOBARBITONE [PHENOBARBITAL]                                          

Tab. 100 mg.................................................... K       
Tab. 15 mg..................................................... K       

PHENOXYBENZAMINE HYDROCHLORIDE                                          

Cap. 10 mg..................................................... L       

PHENOXYMETHLPENICILLIN POT.                                             
[PENICILLIN V POT.]                                                     

Syr. 125 mg/5ml 60 ml ......................................... K       
Syr. 250 mg/5ml 60 ml ......................................... K       
Tab. 250 mg.................................................... K       
Tab. 500 mg.................................................... K       

PHENTOLAMINE MESYLATE                                                   

Inj. 10 mg/1ml 5 ml ........................................... D       

PHENYL FREE CD                                                          

Powd. CF 400 g................................................. K       

PHENYLEPHRINE COMP. - NAPHAZOLINE CD                                    

Narist. KF 8 ml ............................................... K       

PHENYLEPHRINE COMP. CD                                                  

Narist KF 8 ml ................................................ K       

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE                                             

Col. 10% 8 ml ................................................. K       
Col. 2.5% 8 ml ................................................ K       
Inj. 10 mg/1ml ................................................ K       

PHENYTOIN SODIUM                                                        

Cap. 100 mg.................................................... K       
Cap. 50 mg..................................................... K       
Inj. 100 mg/2ml ............................................... D       
Inj. 250 mg/5ml ............................................... D       
Syr. 125 mg/5ml 125 ml ........................................ K       
Syr. 30 mg/5ml 125 ml ......................................... K       

PHYSOSTIGMINE SULPHATE [ESERINE SULPHATE]                               

Col. 0.5% 8 ml ................................................ K       
Col. 1% 8 ml .................................................. K       

PILOCARPINE HYDROCHLORIDE                                               

Col. 1% 8ml ................................................... K       
Col. 2% 8ml ................................................... K       
Col. 3% 8ml ................................................... K       
Col. 4% 8 ml................................................... K       
Col. 6% 8ml ................................................... K       

PIMOZIDE                                                                

Tab. 4 mg...................................................... L       

PINDOLOL                                                                

Tab. 15 mg..................................................... K       
Tab. 5 mg...................................................... K       

PIPERACILLIN SODIUM                                                     

Inj. 2 g ...................................................... HL      
INJ. 4 g....................................................... HL      

PIRENZEPINE HYDROCHLORIDE                                               

Tab. 25mg...................................................... K       

PIZOTIFEN                                                               

Tab. 0.5 mg.................................................... K       

PLASMALYTE A CD                                                         

Inj. CF........................................................ D       


PLEGISOL CD                                                             

Inj. CF 1000 ml ............................................... D       

PLUVITON CD                                                             

Tab. CF 30 .................................................... K       

PNEUMOCOCCAL VACCINE                                                    

Inj. 0.5 ml ................................................... K       

PODOPHYLLIN RESIN                                                       

Sp. 25 % 10 ml ................................................ K       

POLIOMYELITIS VACCINE, INACTIVATED [CIPV]                               

Inj. CF 0.5 ml................................................. B       
Inj. CF 1 ml .................................................. B       

POLIOMYELITIS VACCINE, LIVE ORAL [TOPV]                                 

Sol. CF........................................................ B       

POLYVIT 30 PLUS CD                                                      

Cap. CF 100.................................................... K       
Cap. CF 30 .................................................... K       

POLYVIT CD                                                              

Drop. CF 10 ml ................................................ K       

POTASSIUM & SODIUM CITRATE CD                                           

Tab. CF........................................................ K       

POTASSIUM & SODIUM HYDROGEN CITRATE CD                                  

Gran. CF 280 g ................................................ K       

POTASSIUM CHLORIDE                                                      

Inj. 15% 20 ml ................................................ D       
Tab. S.R. 600 mg............................................... K       

POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATE                                            

Syr. 375 mg/5ml 100 ml ........................................ K       

POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATE - CODEINE CD                               

Syr. KF 100 ml ................................................ K       

POVIDONE IODINE                                                         

Douche. 10% 100 ml ............................................ K       
Douche 10% 200 ml ............................................. K       
Sol. 10% 15 ml................................................. K       
Sol. 10% 300 ml ............................................... K       
Sol. 10% 1L.................................................... K       
Sol. 10% 1 L................................................... K       
Sol. 7.5% 300 ml .............................................. K       
Tinct. 10% 300 ml.............................................. K       
Unj. 10% 15 g ................................................. K       
Ung. 10 % 15 g................................................. K       
Ung. 10 % 250 g ............................................... K       
Vagin. supp. 112 mg............................................ K       
Vagin supp. 200 mg............................................. K       

PRAJMALIUM BITARTRATE                                                   

Tab. 20 mg..................................................... K       

PRAVASTATIN SODIUM                                                      

Tab. 20 mg 30 ................................................. L       
Tab. 10 mg .................................................... L       

PRAZIQUANTEL                                                            

Tab. 600 mg.................................................... K       

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE                                                  

Tab. 0.5 mg.................................................... K       
Tab. 1 mg...................................................... K       
Tab. 2 mg...................................................... K       
Tab. 5 mg...................................................... K       

PREDNISOLONE - CHLORAMPHENICOL CD                                       

Ung. CF 10 g................................................... K       

PREDNISOLONE - GENTAMICIN CD                                            

Crm. CF 20 g................................................... K       

PREDNISOLONE SODIUM TETRAHYDROPHTALATE                                  

Inj. 100 mg.................................................... K       
Inj. 25 mg..................................................... K       

PREDNISONE                                                              

Tab. 1 mg...................................................... K       
Tab. 20 mg..................................................... K       
Tab. 5 mg...................................................... K       

PREGESTIMIL CD                                                          

Powd. CF 450 g................................................. K       

PREPARATION H CD                                                        

Supp. CF 12.................................................... K       
Ung. CF 100 g.................................................. K       

PRIMAQUINE PHOSPHATE                                                    

Tab. 26.3 mg (15 mg base)...................................... K       

PRIMIDONE                                                               

Tab. 250 mg.................................................... K       

PRISTINAMYCIN                                                           

Tab. 500 mg.................................................... K       

PROBENECID                                                              

Tab. 500 mg.................................................... K       

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE                                              

Inj. 100 mg/1ml 10 ml.......................................... D       
Tab. 250 mg.................................................... K       
Tab. S.R. 500 mg............................................... K       
Tab. S.R. 750 mg............................................... K       

PROCARBAZIN CD                                                          

Cap. 50 mg .................................................... K       

PROCTPZORIN CD                                                          

Supp. CF....................................................... K       
Ung. CF 25 g................................................... K       

PROCYCLIDINE HYDROCHLORIDE                                              

Inj. 10 mg/2ml................................................. K       
Tab. 5 mg...................................................... K       

PROGESTERONE                                                            

Inj. 50 mg/1ml ................................................ K       

PROGUANIL HYDROCHLORIDE                                                 

Tab. 100 mg.................................................... K       

PROMETHAZINE EXPECTORANS CD                                             

Syr. KF 100 ml ................................................ K       

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE                                              

Inj. 50 mg/2ml................................................. K       
Syr. 5 mg/5ml 100 ml .......................................... K       
Tab. 25 mg .................................................... K       

PROPAFENONE HYDROCHLORIDE                                               

Tab. 150 mg.................................................... L       
Tab. 300 mg.................................................... L       

PROPANTHELINE PROMIDE                                                   

Tab. 15 mg..................................................... K       

PROPOFOL                                                                

Inj. 10 mg/1ml 20 ml........................................... D       

PROPOXYPHENE - PARACETAMOL CD                                           

Tab. CF........................................................ K       

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE                                               

Cap. S.R. 160 mg............................................... K       
Cap. S.R. 80 mg................................................ K       
Inj. 1 mg/1ml ................................................. D       
Tab. 10 mg..................................................... K       
Tab. 40 mg..................................................... K       

PROPYLTHIOURACIL                                                        

Tab. 50 mg..................................................... K       

PROTAMINE SULPHATE                                                      

Inj. 50 mg/5ml................................................. K       

PROTIRELIN [THYROTROPIN - RELEASING HORMONE]                            

Inj. 0.2 mg 1ml 1 ml .......................................... K       

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE                                           

Syr. 3 mg/5ml 115 ml........................................... K       
Tab. 60 mg..................................................... K       

PYRANTEL EMBONATE [PYRANTEL PAMOATE]                                    

Chew tab. 250 mg............................................... K       
Susp. 250 mg/5ml 15 ml......................................... K       

PYRAZINAMIDE                                                            

Tab. 500 mg.................................................... K       

PYRETHRIN - PIPERONYL BUTOXIDE CD                                       

Gel. CF 1 oz................................................... K       

PYRIDOSTIGMINE BROMIDE                                                  

Tab. 60 mg..................................................... K       

PYRIMETHAMINE                                                           

Tab. 25 mg..................................................... K       

PYRIMETHAMINE - SULFADOXINE CD                                          

Tab. CF........................................................ K       

PYRITHION ZINC                                                          

Cream Shampoo. 1.5% 70 g....................................... K       

QUINAGOLDINE                                                            

Tab. 25 mcg ....................................................L       
Tab. 50 mcg ....................................................L       
Tab. 75 mcg ....................................................L       
Tab. 150 mcg ...................................................L       

QUINIDINE BISULPHATE                                                    

Tab. 250 mg.................................................... K       

QUINIDINE GLUCONATE                                                     

Inj. 80 mg/1ml 10 ml........................................... D       

QUINIDINE SULPHATE                                                      

Tab. 200 mg.................................................... K       

QUININE SULPHATE                                                        

Tab. 300 mg.................................................... K       

RABIES VACCINE                                                          

Inj. 2.5 ml.................................................... B       

RALOXIFENE                                                              

Tab. 60 mg .....................................................L       

RAMIPRIL                                                                

Cap. 1.25 mg ...................................................L       
Cap. 2.5 mg ....................................................L       
Cap. 5 mg ......................................................L       

RANITIDINE                                                              

Inj. 50 mg/2ml................................................. D       
Tab. 150 mg.................................................... K       
Tab. 300 mg.................................................... K       

RECTOZORIN CD                                                           

Supp. CF....................................................... K       
Ung. CF 50 g................................................... K       

REFRIGERANS CD                                                          

Crm. KF 25g.................................................... K       

REKIV CD                                                                

Tab. CF........................................................ K       

RENNIE DIGESTIF CD                                                      

Tab. CF........................................................ K       

RESORCIN - CALAMINE - EUCERIN CD                                        

Ung. KF........................................................ K       

RIBAVIRIN                                                               

Tab. Cap. 200 mg .............................................. L       

RIFAMPICIN [RIFAMPIN]                                                   

Cap. 150 mg.................................................... K       
Cap. 300 mg.................................................... K       
Inj. 600 mg.................................................... D       
Syr. 100 mg/5ml 50 ml.......................................... K       

RIKOSPRAY ANTIBIOTIC CD                                                 

Spray. CF 110g................................................. K       

RIKOSPRAY SILICONE CD                                                   

Spray. CF...................................................... K       

RILUZOLE                                                                

Tab. 50 mg .................................................... L       

RISPERIDONE                                                             
Tab. 1 mg..............L                                                
Tab. 2 mg..............L                                                
Tab. 3 mg..............L                                                
Tab. 4 mg..............L                                                

RITODRINE HYDROCHLORIDE                                                 

Cap. S.R. 40 mg................................................ K       
Inj. 50 mg..................................................... K       
Tab. 10 mg..................................................... K       

RITONAVIR                                                               
Sol. 80 mg/ml..........L                                                
Cap. 100 mg............L                                                

RITUXIMAB                                                               

Inj. 100 mg/ 10 ml ............................................ L       
Inj. 500 mg/ 50 ml ............................................ L       

RIVASTIGMINE                                                            

Cap. 1.5 mg ................................................... L       
Cap. 3 mg ..................................................... L       
Cap. 4.5 mg ................................................... L       
Cap. 6 mg ..................................................... L       

ROKACET CD                                                              

Tab. CF........................................................ K       

ROKACET PLUS CD                                                         

Tab. Cf 10..................................................... K       

ROKAL (N) CD                                                            

Tab. CF 20..................................................... K       

ROPINIROLE HCL                                                          

Tab. 0.25 mg .................................................. L       
Tab. 0.5 mg ................................................... L       
Tab. 1.0 mg ................................................... L       
Tab. 2.0 mg ................................................... L       
Tab. 5.0 mg ................................................... L       

ROTER CD                                                                

Tab. CF........................................................ K       

ROWATINEX CD                                                            

Cap. CF........................................................ K       
Drop. CF 10 ml................................................. K       

ROXITHROMYCIN                                                           

Tab. 50 mg .....................................................L       
Tab. 100 mg ....................................................L       
Tab. 150 mg ....................................................L       

RUBELLA VIRUS VACCINE                                                   

Inj. 1000 TCID 50.............................................. B       

RUTIN                                                                   

Tab. 20 mg..................................................... K       

SALBUTAMOL SULPHATE [ALBUTEROL SULPHATE]                                

Inj. 0.5 mg/1ml................................................ K       
Inj. 1 mg/1ml 5 ml............................................. D       
Sol. 5ml/1ml 20 ml............................................. K       
Spray 0.1 mg/inh 200 doses..................................... K       
Syr. 2 mg/5ml 150 ml .......................................... K       
Tab. 2 mg...................................................... K       

SALICYL - BENZOCAINE CD                                                 

Consp. KF...................................................... K       

SALICYL - PHENOL - MENTHOL CD                                           

Sp. KF 50 ml .................................................. K       

SALICYLIC ACID                                                          

Sp. 2 % 50 ml ................................................. K       
Ung. 10 %...................................................... K       
Ung. 15 % ..................................................... K       
Ung. 2 % 14 g.................................................. K       
Ung. 5 %....................................................... K       

SALICYLIC ACID - BENZOCAINE CD                                          

Sol. CF 10 ml ................................................. K       

SALICYLIC ACID - LACTIC ACID CD                                         

Gel. CF 8 g.................................................... K       

SALICYLIC ACID - RESORCINOL - CASTOR OIL CD                             

Sp. KF 50 ml................................................... K       

SALICYLIC ACID RESORCINOL CD                                            

Sp. KF 50 ml .................................................. K       

SALICYLIC ACID OIL CD                                                   

Ol. 2% 50 ml................................................... K       

SALMETROL                                                               

Spary. 25 mcg/inh. 120 doses................................... L       

:אובי "SALMETROL" ירחא (וט)              

SAQUINAVIR                                                              
Cap. 200 mg............L                                                

SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE                                                

Inj. 0.5 mg/1 ml .............................................. K       

SECALCIFEROL [24,25 DIHYDROXYVITAMIN D3]                                

Cap. 5 mcg..................................................... L       

SELEGILINE HYDROCHLORIDE [L-DEPRENYL]                                   

Tab. 5mg....................................................... L       

SELENIUM SULPHIDE                                                       

Susp. 2.5% 100 ml ............................................. K       

SENNA                                                                   

Fol. 10 sachets................................................ K       

SENNOSIDES A&B                                                          

Sol. 150 mg/75ml............................................... K       
Tab. 12 mg..................................................... K       

SEVELAMER                                                               

Cap. 403 mg ....................................................L       

SILAIN GEL CD                                                           

Chew tab. CF................................................... K       
Liq. CF 200 ml................................................. K       

SILVER NITRATE                                                          

Pen............................................................ K       

SILVER SULPHADIAZINE                                                    

Crm. 1 % 100 g................................................. K       
Crm. 1% 400 g.................................................. K       

SILVER SULPHADIAZINE - CERIUM NITRATE CD                                

Crm. CF 500 GM................................................. D       

SIMVASTATIN                                                             

Tab. 10 mg 30.................................................. L       
Tab. 20 mg 30 ................................................. L       
Tab. 5 mg ..................................................... L       
Tab. 40 mg .................................................... L       

SODIUM AUROTHIOGLUCOSE                                                  

Inj. 50 mg/1ml 10 ml........................................... K       

SODIUM AURTHIOMALATE                                                    

Inj. 20 mg..................................................... K       
Inj. 50 mg..................................................... K       

SODIUM BICARBONATE                                                      

Inj. 7.5% 50 ml................................................ D       
Inj. 8.4% 50 ml................................................ D       
Powd. 100% 150 g............................................... K       
Tab. 500 mg.................................................... K       

SODIUM CELLULOSE PHOSPHATE                                              

Powd 4.7 g..................................................... K       

SODIUM CHLORIDE                                                         

Col. 0.9% 8 ml................................................. K       
Sol. 0.9% 8 ml................................................. K       

SODIUM CHLORIDE INJECTION                                               

Inj. 0.9% 10 ml................................................ K       
Inj. 0.9% 1000 ml ............................................. K       
Inj. 0.9% 20 ml................................................ K       
Inj. 0.9%  5 ml................................................ K       
Inj. 0.9% 500 ml............................................... K       

SODIUM CHLORIDE OINTMENT CD                                             

Ung. 10% ...................................................... K       

SODIUM CROMOGLYCATE [CROMOLYN SODIUM]                                   

Col. 2% 13.5 ml................................................ K       
Nas spray 2% .................................................. K       
Oc. 4% 5 g .................................................... K       
Sol 20 mg/2ml.................................................. K       
Spincap. 20 mg................................................. K       
Spray 1 mg/inh 200 doses....................................... K       

SODIUM DICHLOROISOCYANURATE [SODIUM TROCLOSENE]                         

Tab. 2.5 g..................................................... K       

SODIUM FLUORIDE                                                         

Loz. 2.2 mg.................................................... K       
Tab. 0.5 mg.................................................... K       
Tab. 20 mg..................................................... K       
Tab. 5 mg...................................................... K       

SODIUM FUSIDATE                                                         

Inj. I.V. 500 mg............................................... D       
Tab. 250 mg.................................................... K       

SODIUM NITROPRUSSIDE                                                    

Inj. 50 mg..................................................... D       

SODIUM PICOSULPHATE - MAGNESIUM CITRATRE CD                             

Sachet, CF 16.1 g.............................................. K       

SODIUM POLYSTYREN SULPHONATE                                            

Powd 454 g .................................................... K       

SODIUM STIBOGLUCONATE                                                   

Inj. 10 % 100 ml .............................................. K       

SODIUM TETRADECYL SULPHATE                                              

Inj. 1% 2 ml .................................................. K       
Inj. 3 % 2 ml ................................................. K       

SODIUM THIOSULPHATE                                                     

Sol. 10%....................................................... K       
Sol. 20%....................................................... K       

SODIUM VALPROATE                                                        

ECtab. 200 mg.................................................. K       
ECtab. 500 mg.................................................. K       
Sol. 200 mg/1ml 50 ml ......................................... K       
Syr. 200 mg/5ml 100 ml ........................................ K       
Syr. 200 mg/5ml 110 ml......................................... K       

SOFFODEX CD                                                             

Sol. CF ........................................................L       

SOFT SOAP [SAPO MOLLIS, SAPO VIRIDIS]                                   

Soap........................................................... K       
Sp. 65%........................................................ K       

SOMATROPIN (RECOMBINANT HUMAN GROWTH HORMONE)                           

Inj. 12 I.U.................................................... L       
Inj. 4 I.U..................................................... L       

SOTALOL                                                                 

Tab. 80 mg .....................................................L       
Tab. 160 mg ....................................................L       

SOYA PROTEIN                                                            

Liq. CF 4 oz................................................... K       
Liq. CF 960 ml................................................. K       
Powd. CF 400 g................................................. K       
Powd. CF 450 g................................................. K       
Powd. CF 60/40 400 g........................................... K       
Powd. CF Iron 450 g............................................ K       

SPIRONOLACTONE                                                          

Tab. 100 mg.................................................... K       
Tab. 25 mg..................................................... K       

STARCH [AMYLUM]                                                         

Powd .......................................................... K       

STAVUDINE                                                               

Cap. 15 mg.............L                                                
Cap. 20 mg.............L                                                
Cap. 30 mg.............L                                                
Cap. 40 mg.............L                                                

STILBOESTROL DIPHOSPHATE                                                

Tab. 100 mg.................................................... K       

STILBOESTROL [DIETHYLSTILBESTROL]                                       

Tab. 1 mg...................................................... K       

STREPTOKINASE                                                           

Inj. 1,500,000 I.U............................................. H       
Inj. 250,000 I.U............................................... H       
Inj. 750,000 I.U............................................... H       

STREPTOMYCIN SULPHATE                                                   

Inj. 1 g ...................................................... K       

STREPTOZOCIN                                                            

Inj. 1 g ...................................................... L       

STRESSTABS 600 WITH ZINC CD                                             

Tab. CF 30..................................................... K       

STRONTIUM                                                               

Inj. 150 MBq/4 ml ..............................................L       

SUCRALFATE                                                              

Tab. 1 g....................................................... K       

SULPHACETAMIDE SODIUM                                                   

Col. 10% 8 ml ................................................. K       
Col. 20% 8 ml.................................................. K       
Col. 30% 8 ml.................................................. K       

SULPHASALAZINE                                                          

ECtab. 500 mg.................................................. K       
Enema. 3 g/100ml .............................................. K       
Tab. 500 mg.................................................... K       

SULPHINPYRAZONE                                                         

Tab. 100 mg.................................................... K       

SULPHUR - SALICYLIC ACID CD                                             

Ung. KF........................................................ K       
Ung. KF 14 g................................................... K       

SULPHUR COLLOIDAL CD                                                    

Susp. CF....................................................... K       

SULPIRIDE                                                               

Cap. 50 mg..................................................... K       
Inj. 100 mg/2ml................................................ K       
Tab. 200 mg.................................................... K       

SULTHIAME                                                               

Tab. 200 mg.................................................... K       

SULTRIN CD                                                              

Crm. CF 78 g................................................... K       

SUMATRIPTAN                                                             

Inj. 6 mg/0.5ml................................................ L       
Tab. 100 mg.................................................... L       

SUPRADYN N CD                                                           

Tab. CF 30 .................................................... K       
Tab. efferv. CF 30 ............................................ K       

SUXAMETHONIUM CHLORIDE                                                  

Inj. 100 mg/2ml ............................................... D       

SYNTOMETRINE CD                                                         

Inj. CF........................................................ D       

TACROLIMUS                                                              

Inj. 5 mg/ml .................................................. L       
Cap. 1 mg ..................................................... L       
Cap. 5 mg ..................................................... L       

TALC                                                                    

Powd. 100 g.................................................... K       

TAMOXIFEN CITRATE                                                       

Tab. 10 mg..................................................... K       
Tab. 20 mg..................................................... K       

TARTARIC ACID                                                           

Sol. 3% ....................................................... K       

TENIPOSIDE                                                              

Inj. 50 mg/5ml................................................. D       

TERAZOSIN HCL                                                           

Tab. 1 mg ..................................................... L       
Tab. 2 mg ..................................................... L       
Tab. 5 mg ..................................................... L       
Tab. 10 mg .................................................... L       

TERBUTALINE SULPHATE                                                    

Elix. 1.5 mg/5ml 115 ml........................................ K       
Sol. 10 mg/1 ml 15 ml.......................................... K       
Spray. 0.25 mg/inh 400 doses................................... K       
Tab. 2.5 mg.................................................... K       
Tab. S.R. 5 mg................................................. K       
Tab. S.R. 7.5 mg............................................... K       

TERFENADINE                                                             

Syr. 30 mg/5ml 120 ml.......................................... K       
Tab. 120 mg.................................................... K       
Tab. 60 mg..................................................... K       

TESTOSTERONE ENANTHATE                                                  
- TESTOSTERONE PROPIONATE CD                                            

Inj. 250 mg/1 ml .............................................. K       

TETANUS IMMUNE GLOBULIN                                                 

Inj. 250 U./1ml................................................ K       

TETANUS TOXOID                                                          

Inj. 10 1f/1ml 5 ml............................................ K       

TETRACOSACTRIN [COSYNTROPIN]                                            

Inj. 0.25 mg/1ml............................................... K       
Inj. 0.25 mg/1 ml 2 ml......................................... K       
Inj. 1 mg/1 ml................................................. K       

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE                                              

Cap. 250 mg.................................................... K       
Oc. 1% 3.5g.................................................... K       
Ung. 3 % 14 g.................................................. K       

TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE                                          

Col. 0.05% 8 ml ............................................... K       

THEOPHYLLINE                                                            

Cap. S.R. 100 mg............................................... K       
Cap. S.R. 200 mg............................................... K       
Cap. S.R. 300 mg............................................... K       
Cap. S.R.  50 mg............................................... K       
Cap. S.R. 75 mg................................................ K       
Inj. 0.8 mg/1 ml 500 ml ....................................... D       
Inj. 1.6 mg/1 ml 500 ml........................................ D       
Inj. 2 mg/1 ml 100 ml ......................................... D       
Tab. S.R. 100 mg............................................... K       
Tab. S.R. 200 mg............................................... K       
Tab. S.R. 300 mg............................................... K       

THEOPHYLLINE SODIUM GLYCINATE                                           

Tab. 250 mg.................................................... K       

THIAMINE HYDROCHLORIDE                                                  

Inj. 100 mg/2 ml .............................................. K       
Tab. 100 mg.................................................... K       

THIOGUANINE                                                             

Tab. 40 mg..................................................... K       

THIOPENTONE SODIUM                                                      

Inj. 1 g....................................................... D       
Inj. 500 mg.................................................... D       

THIORIDAZINE HYDROCHLORIDE                                              

Tab. 10 mg..................................................... K       
Tab. 100 mg.................................................... K       
Tab. 25 mg..................................................... K       

THIOTEPA                                                                

Inj. 15 mg..................................................... K       

THROMBIN, DRIED (HUMAN)                                                 

Inj. 5000 U./vial.............................................. D       

THROMBIN, TOPICAL  (BOVINE)                                             

Powd, 1000 U./vial............................................. K       

THYME EXTRACT                                                           

Syr. 10% 100 ml................................................ K       

THYROTROPHIN [TSH]                                                      

Inj. 10 U...................................................... K       

THYROXINE SODIUM [LEVOTHYROXINE SODIUM]                                 

Tab. 100 mcg................................................... K       
Tab. 50 mcg.................................................... K       

TIAPRIDE HYDROCHLORIDE                                                  

Tab. 100 mg.................................................... K       

TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE                                               

Tab. 250 mg 30................................................. L       

TIMOLOL MALEATE                                                         

Col. 0.25% 5 ml................................................ K       
Col. 0.5% 5 ml................................................. K       

TIROFIBAN                                                               

Inj. 0.05 mg/ml ............................................... L       
Inj. 0.25 mg/ml ................................................L       

TOBRAMYCIN SULPHATE                                                     

Inj. 20 mg/2ml ................................................ D       
Inj. 80 mg/2ml................................................. D       

TOLAZOLINE HYDROCHLORIDE                                                

Inj. 25 mg/1 ml 4 ml .......................................... K       

TOLBUTAMIDE                                                             

Tab. 500 mg.................................................... K       

TOLNAFTATE                                                              

Crm. 1% 10 g................................................... K       
Sol. 1% 10 ml.................................................. K       

TOPIRAMATE                                                              

Tab. 25 mg .................................................... L       
Tab. 50 mg  ................................................... L       
Tab. 100 mg  .................................................. L       
Tab. 200 mg  .................................................. L       
Tab. 300 mg  .................................................. L       
Tab. 400 mg  .................................................. L       

TOPOTECAN                                                               

Inj. 4 mg ..................................................... L       

TRAMADOL                                                                

Tab. 100 mg ................................................... L       
Drop. 100 mg/ml ............................................... L       

TRANEXAMIC ACID                                                         

Inj. 500 mg/5ml ............................................... D       
Tab. 500 mg.................................................... K       

TRASTUZUMAB                                                             

Inj. 440 mg ....................................................L       

TRAZODONE HYDROCHLORIDE                                                 

Tab. 100 mg.................................................... K       
Tab. 50 mg..................................................... K       

TRETINOIN                                                               

Crm. 0.05% 20 g................................................ L       
Lot. 0.05% 50 ml............................................... L       
Cap. 10 mg .................................................... L       

TRIAMCINOLONE                                                           

Tab. 4 mg...................................................... K       

TRIAMCINOLONE - LIGNOCAINE CD                                           

Past CF 5 g.................................................... K       

TRIAMCINOLONE                                                           
- NEOMYCIN - NYSTATIN - GRAMICIDIN CD                                   

Crm. CF 15 g................................................... K       
Crm. CF 5 g.................................................... K       
Ung. CF 15 g................................................... K       
Ung. CF 5 g.................................................... K       

TRIAMCINOLONE ACETONIDE                                                 

Inj. 40 mg/1 ml................................................ K       
Inj. 50 mg/5ml ................................................ K       
Past. 0.1% 5 g................................................. K       

TRIBENOSIDE - LIGNOCAINE CD                                             


Crm. CF 30 g................................................... K       
Supp. CF 10 ................................................... K       

TRICHLOROACETIC ACID                                                    

Crys........................................................... K       

TRICLOFOS SODIUM                                                        

Syr. 500 mg/5ml 110 ML......................................... K       

TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE                                           

Tab. 10 mg..................................................... K       
Tab. 100 mg.................................................... D       
Tab. 5 mg...................................................... K       

TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN                                              

Ol............................................................. K       

TRIMETREXATE                                                            

Inj. 12.5 mg/ml ................................................L       

TRINORDIOL CD                                                           

Tab. CF 28..................................................... K       

TRINOVUM CD                                                             

Tab. CF 21..................................................... K       

TRIPOTASSIUM DICITRATOBISMUTHATE                                        
[BISMUTH SUBCITRATE]                                                    

Tab. 120 mg.................................................... K       

TRIPTORELIN (D-TRP6-LHRH)                                               

Inj. 0.1 mg/1 ml .............................................. L       
Inj. 0.5 mg/1 ml .............................................. L       
Inj. 3.75 mg/1ml............................................... L       

TRISEQUENS CD                                                           

Tab. CF........................................................ K       

TRISEQUENS FORTE CD                                                     

Tab. CF........................................................ K       

TROMANTADINE HYDROCHLORIDE                                              

Crm. 1% 10 g................................................... K       

TROPICAMIDE                                                             

Col. 0.5% 10 ml................................................ K       

TROXERTUTIN                                                             

Cap. 300 mg.................................................... K       

TROXIDONE [TRIMETHADIONE]                                               

Cap. 300 mg.................................................... K       

TUBOCURARINE CHLORIDE                                                   

Inj. 15 mg/1.5ml .............................................. D       

UFT CD                                                                  

Cap. CF ........................................................L       

ULTRASOL 15 FOR BABIES CD                                               

Lot. CF 125 ml ................................................ K       
Lot. CF 250 ml................................................. K       

ULTRASOL 15 OIL FREE CD                                                 

Lot. CF 125 ml................................................. K       
Lot. CF 250 ml................................................. K       

ULTRASOL 18 CD                                                          

Lot. CF 10 ml.................................................. K       

ULTRASOL 25 CD                                                          

Lot. CF 125 ml ................................................ K       

ULTRASOL 34 CD                                                          

Lot. CF 125 ml ................................................ K       
Lot. CF 250 ml ................................................ K       

ULTRASOL 42 CD                                                          

Lot. CF 125 ml................................................. K       
Lot CF 250 ml.................................................. K       

UNDECENOIC ACID - ZINC UNDECENOATE CD                                   

Consp. CF 80 g................................................. K       
Ung. KF 25 g................................................... K       

UNGUENTOLAN CD                                                          

Ung. KF 25 g................................................... K       

UREA                                                                    

Crm. 10 % 50 g................................................. K       
Ung. 10 % 1 Kg................................................. K       

URGENIN CD                                                              

Drop. CF 100 ml................................................ K       
Tab. CF........................................................ K       

UROFOLLITROPHIN [FSH]                                                   

Inj. 75 U...................................................... L       

UROKINASE                                                               

Inj. 100,000 U................................................. H       
Inj.  25,000 I.U............................................... H       
Inj.   5,000 I.U............................................... H       
Inj. 500,000 U................................................. H       

URSODEOXYCHOLIC ACID                                                    

Tab. 100 mg.................................................... K       

V-CENTRUM CD                                                            

Tab. CF........................................................ K       

VALERIAN                                                                

Tinct. KF 10 ml ............................................... K       

VALPROIC ACID                                                           

Cap. 200 mg.................................................... K       

VAMIN 14 ELECTROLYTE  FREE CD                                           

Inj. CF........................................................ D       

VAMIN 14 WITH ELECTROLYTES CD                                           

Inj. CF........................................................ D       

VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE                                                

Inj. 500 mg.................................................... D       

VARICELLA ZOSTER IMMUNE GLOBULIN                                        

Inj. 125 U./2.5ml.............................................. K       

VECURONIUM BROMIDE                                                      

Inj. 4 mg...................................................... D       

VEG. FAT EMULSION (MCT/LCT) CD                                          

Inj. 10% 500 ml................................................ D       
Inj. 20% 100 ml................................................ D       
Inj. 20% 500 ml................................................ D       

VEG. FAT EMULSION (SOYA) CD                                             

Inj. 10% 100 ml................................................ D       
Inj. 10% 500 ml................................................ D       
Inj. 20% 100 ml................................................ D       
Inj. 20% 500 ml................................................ D       

VENOM EXTRACT (BEE & VESPULA)                                           

Inj. 0.1 ml.................................................... L       

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE                                                 

Inj. 5 mg/2ml.................................................. K       
Tab. 120 mg.................................................... K       
Tab. 40 mg..................................................... K       
Tab. 80 mg..................................................... K       
Tab. S.R. 240 mg............................................... K       

VIDARABINE MONOHYDRATE                                                  

Inj. 200 mg/1ml 5 ml........................................... DL      
Oc. 3 % 3.5 g.................................................. K       

VIGABATRIN                                                              

Tab. 500 mg.................................................... L       

VINBLASTINE SULPHATE                                                    

Inj. 10 mg..................................................... D       

VINCRISTINE SULPHATE                                                    

Inj. 1 mg...................................................... D       
Inj. 5 mg...................................................... D       

VINORELBINE                                                             

Inj. 10 mg/ml ................................................. L       

VITAMIN A                                                               

Oc. KF......................................................... K       

VITAMIN A ACETATE                                                       

Drop. 15,000U./1ml 10 ml....................................... K       

VITAMIN A PALMITATE                                                     

Tab. 50,000 U.................................................. K       

VITAMIN A+D CD                                                          

Drop. CF....................................................... K       
Drop. KF....................................................... K       

VITAMIN B COMPLEX CD                                                    

Tab. CF........................................................ K       

VITAMIN E [ALPHA TOCOPHEROL]                                            

Tab. 100 mg.................................................... K       
Tab. 200 mg.................................................... K       

VITAMULT CD                                                             

Syr. CF 110 ml................................................. K       

VIVONEX CD                                                              

Powd CF........................................................ K       

WARFARIN SODIUM                                                         

Tab. 5 mg...................................................... K       

WHITE SOFT PARAFFIN [VASELINUM ALBUM]                                   

Ung. 200 g..................................................... K       
Ung. 25 g...................................................... K       

XANTHINOL NICOTINATE                                                    

Tab. 150 mg.................................................... K       
Tab. 300 mg.................................................... K       

XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE                                            

Gel. 0.1% 10 g................................................. K       
Narist. 0.05% 10 ml............................................ K       
Narist. 0.1% 10 ml ............................................ K       

YELLOW FEVER VACCINE                                                    

Inj. 0.5 ml ................................................... B       

ZALCITABINE                                                             

Tab. 0.375 mg ................................................. L       
Tab. 0.75 mg .................................................. L       

ZIDOVUDINE                                                              

Cap. 100 mg.................................................... L       
Cap. 250 mg.................................................... L       
Inj.  20 mg/ml 10 ml........................................... L       

ZINC - COPPER - MANGANESE - CHROMIUM CD                                 

Inj. CF ....................................................... D       
Inj. CF 5 ml................................................... D       

ZINC OXIDE - CALAMINE OIL CD                                            

Ol. KF 100 ml.................................................. K       

ZINC OXIDE - COD LIVER OIL PASTE CD                                     

Past KF 20 g................................................... K       

ZINC OXIDE - MENTHOL LOTION CD                                          

Lot. KF 100 ml ................................................ K       

ZINC OXIDE - SULPHUR LOTION CD                                          

Lot. 10% 100 ml................................................ K       
Lot. 5% ....................................................... K       

ZINC OXIDE LOTION CD                                                    

Lot. KF 100 ml................................................. K       

ZINC OXIDE PASTE CD                                                     

Past. KF 25 g.................................................. K       

ZINC SULPHATE                                                           

Tab. 220 mg.................................................... K       

ZUCLOPENTHIXOL ACETATE                                                  

Inj. 100 mg/2ml................................................ DL      
Inj. 50 mg/1 ml................................................ DL      

ZUCLOPENTHIXOL DECANOATE                                                

Inj. 200 mg/1 ml............................................... DL      
Inj. 500 mg/1 ml............................................... DL      

ZUCLOPENTHIXOL DIHYDROCHLORIDE                                          

Drop. 20 mg/1 ml 25 ml ........................................ L       
Inj. 10 mg/1ml................................................. DL      
Tab. 10 mg..................................................... L       
Tab. 2 mg...................................................... L       
Tab. 25 mg..................................................... L       


חפסנ                                  

:INTERFERON BETA-ו COPOLYMER-ב שומישל תוארוה .1

תחא לכ ,ןלהל) INTERFERON BETA וא COPOLYMER תופורתה .1   
לכ םייקתהבו ,הצופנ תשרטב לופיטל ונתניי (הפורתה-ןהמ      
:הלאה םיאנתה      

תינשנ הגיסנ גוסמ הצופנ תשרטמ לבוסכ ןחבואמ הלוחה (1)      
(relapsing remitting;דבלב)          

definite) תרדגומ תינילק הנחבא הנתינ הלחמל (2)      
הדבעמ תקידבב תכמתנה הנחבא וא (clinically          
;(laboratory supported definite)          

העובק הכימתל קוקז וניאו העונת רשוכ לעב הלוחה (3)      
;(EDSS] 5.5) תודיינ יכרוצל          

םייתנשב הלחמה לש תוחקלתהמ תוחפל םיימעפ לבס הלוחה (4)      
תעפוה - "תוחקלתה" ,הז ןינעל ;לופיטה תליחתל ומדקש          
ויהש םינמיס לש הרמחה וא םישדח םיינילק םינמיס          
תפוקת רחאלו ,םוח אלל ,תוחפל תועש 24 תכשמנה ,רבעב          
.תוחפל םימי 30 הכשמנש םינמיסב רופיש וא תוביצי          

תיגולוריונ הקלחמ להנמ לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2   
לע יארחאה ריכבה אפורה וא ונגס ,ירוביצ םילוח תיבב      
.תע התואב הקלחמה      

.תורומאה תופורתה יתש תינמז-וב הלוחל ונתניי אל .3   

תליחתמ הנש רחאל קספוי תופורתה תחאב הלוחב לופיטה .4   
:הלאמ דחא םייקתהב הב לופיטה      

לעו לופיטה ידכ ךות תדמתמ הרמחה ינמיס הארמ הלוחה (1)      
;הפורתב לופיטה ףא          

ךלהמב םידיאורטסב לופיט לש תורדס שולש לביק הלוחה (2)      
הפורתב לופיטה ףא לע הלחמה תוחקלתה לשב הנשה התוא          
".רומאכ          

CLADRIBINE ,ALDESLEUKIN ,ALTRETAMINE ,תופורתב שומישל תוארוה (א) .2
,DOCETAXEL ,EPIRUBICINE ,AMIFOSTINE ,ANASTROZOLE ,BICALUTAMIDE       
,FLUDARABINE ,FLUTAMIDE ,GEMCITABINE ,CLODRONATE ,DEXRAZOXANE       
,IDARUBICINE ,IRINOTECAN ,LENOGRASTIM ,LETROZOLE ,ESTRAMUSTINE       
,UFT CD ,PACLITAXEL ,RITUXIMAB ,STREPTOZOCIN ,TOPOTECAN       
:VINORELBINE ,TRASTUZUMAB ,TRETINOIN ,TRIMETREXATE       

תיתיילכ המוניצרקב לופיטל ןתנית ALDESLEUKIN הפורתה .1       
.תטשופמ הריאממ המונלמבו          

.דשה ןטרסב לופיטל ןתנית ALTRETAMINE הפורתה .2       

תיתיילכ תוליערב לופיטל ןתנית AMIFOSTINE הפורתה .3       
.ןיטלפסיצמ תמרגנה          

.דשה ןטרסב לופיטל ןתנית ANASTROZOLE הפורתה .4       

.תינומרעה ןטרסב לופיטל ןתנית BICALUTAMIDE הפורתה .5       

גוסמ הימקולב לופיטל ןתנית CLADRIBINE הפורתה .6       
.cell hairy          

לע הימצלקרפיהב לופיטל ןתנית CLODRONATE הפורתה .7       
.תוריאממ עקר לע סיזילואיטסואבו תוריאממ עקר          

תיבבל תוליערב לופיטל ןתנית DEXRAZOXANE הפורתה .8       
.יפרתומיכ לופיטמ תמרגנה          

לופיטל ונתניי PACLITAXEL -ו DOCETAXEL הפורתה .9       
:הלאה םיללכל םאתהבו ןטרסב          

- ןתניי DOCETAXEL הפורתב לופיטה (א)          

;non small cell גוסמ םדקתמ האיר ןטרסב לופיטל (1)              
לופיטב לשכ רחאל ,יתרורג דש ןטרסב לופיטל (2)              
;וז היוותהל תדעימה תרחא הפורתב םדוק                  
לופיטב לשכ רחאל ,יתרורג הלחש ןטרסב לופיטל (3)              
.וז היוותהל תדעוימה תרחא הפורתב םדוק                  

- ןתניי PACLITAXEL הפורתב לופיטה (ב)          

םדוק לופיטב לשכ רחאל דש ןטרסב לופיטל (1)              
;וז היוותהל תדעוימה תרחא הפורתב                  
םדוק לופיטב לשכ רחאל הלחש ןטרסב לופיטל (2)              
;וז היוותהל תדעוימה תרחא הפורתב                  
.non small cell גוסמ םדקתמ האיר ןטרסב לופיטל (3)              

וא DOCETAXEL תופורתה תחאב לפוטש הלוח (ג)          
,תרחאה הפורתב לופיטל יאכז היהי אל ,PACLITAXEL              
.תוחפל םישדוח השיש תב היסימר רחאל אלא              

תחאב לופיט לע לוחי אל (ג) ןטק ףיעסב רומאה (ד)          
בולישב יתרורג דש ןטרסל ןתינה תורומאה תופורתה              
.TRASTUZUMAB הפורתה םע              

,דשב המוניצרקב לופיטל ןתנית EPIRUBICINE הפורתה .10      
,הביקב תומוניצרק ,הלחשב המוניצרק ,האירב המוניצרק          
תיחופלש לש תיחטש המוניצרקו ,תוכר תומקר לש המוקרס          
.ןתשה          

.תינומרעה ןטרסב לופיטל ןתנית ESTRAMUSTINE הפורתה .11      

הימקולב ךמות לופיטל ןתנית FLUDARABINE הפורתה .12      
.רחא לופיטל הביגמ הניאש (CLL) תינורכ תיטיצופמיל          

.תינומרעה ןטרסב לופיטל ןתנית FLUTAMIDE הפורתה .13      

.דשה ןטרסב לופיטל ןתנית FORMESTANE הפורתה .14      

:הלאה םירקמב לופיטל ןתנית GEMCITABINE הפורתה .15      

.non small cell גוסמ יתרורג האיר ןטרס (1)          
לופיט רחאל בלבלה לש תיתרורג המוניצרקונדא (2)          
.5FU -ב              

:הלאה םירקמב לופיטל ןתנית IDARUBICINE הפורתה .16      

;הפירח תיטיצופמיל הניאש הימקול (1)          
.הפירח תיטיצופמיל הימקול (2)          

סגה יעמה ןטרסב לופיטל ןתנית IRINOTECAN הפורתה .17      
.(ןושאר לופיטכ םג) םדקתמ          

:הלאה םירקמב לופיטל ןתנית LENOGRASTIM הפורתה .18      

םילוחב םירחא םיכוביסו הינפורטיונ תתחפה (1)          
היפרתומיכב םילפוטמה וא םצע חומ תלתשה םירבועה              
;febrile neurtopenia -ב הוולמה              
.םד יאת לש םייפקיה בא יאת לש יגולוטוא דוינ (2)          

.דשה ןטרסב לופיטל ןתנית LETROZOLE הפורתה .19      

גוסמ המופמילב לופיטל ןתנית RITUXIMAB הפורתה .20      
.non hodgkins          

.בלבלה ןטרסב לופיטל ןתנית STREPTOZOCIN הפורתה .21      

:הלאה םירקמב לופיטל ןתנית TOPOTECAN הפורתה .22      

לופיטב לשכ רחאל יתרורג הלחש ןטרסב לופיטל (1)          
;וז היוותהל תדעוימה תרחא הפוקתב םדוק              
לשכ רחאל small cell גוסמ האיר ןטרסב לופיטל (2)          
.וז היוותהל תדעוימה תרחא הפורתב םדוק לופיטב              

יתרורג דש ןטרסב לופיטל ןתנית TRASTUZUMAB הפורתה .23      
:הלאה םיאנתה לכ םייקתהבו          

:הלאה םיאנתה לכ םייקתהב השעית לופיטה תלחתה (א)          

;יתרורג דש ןטרסמ לבוסכ ןחבוא לפוטמה (1)              
דע ריבסכ רדגומ לפוטמה לש ידוקפתה ובצמ (2)              
Performance Score -ה יפל (2-0 ןיב) בוט                  
;(PS)                  
המרב יבויח HER - 2 תואצמיהל תודע תמייק (3)              
.(תיתומכ הקידבב עבקייש יפכ) הלעמו +2 לש                  
ADRIAMICIN -ב לופיטה יוצימ רחאל (4)              
.DOCETAXEL וא PACLITAXEL -ו                  

ישדוח ינש רחאל ,הרומאה הפורתב לופיטה ךשמה (ב)          
:הלאה םיאנתהמ דחא םייקתהב ןתניי ,לופיט              

;(CR) הלחמה לש האלמ הגיסנ לש הבוגת (1)              
;(PS) הלחמה לש תיקלח הגיסנ לש הבוגת (2)              
;(PS -ב תחא הגרד תוחפל) טלוב ינילק רופיש (3)              
יבאכב התחפה ןוגכ) היגולוטמוטפמיסב רופיש (4)              
.(םיבאכ יככשמ לש תתחפומ הכירצו תומצע                  

הפורתב לופיטה קספיי ,(ב) הקספב רומאה ףא לע (ג)          
:הלאמ דחא םייקתהב לופיט ישדוח ינש רחאל הרומאה              

;תושדח תורורג תעפוה (1)              
יפכ) תומייק תורורג תנטקהל היאר רדעיה (2)              
;(ןגטנר םוליצ וא U/S ,CT-ב עבקייש                  
הדירי יפל עבקייש) ינילקה בצמה תרמחה (3)              
;(PS יפל דוקפת תוגרדב                  
;הרימחמו תכלוה בל תקיפס יאל האיר (4)              
;תילקיסיפ הקידבב ,שדח שוג תעפוה (5)              
.הלחמה תומדקתהל תרחא היאר םויק (6)              

הימקולב לופיטל ןתנית TRETINOIN הפורתה .24      
.הפירח תיטיצולימורפ          

.סגה יעמה ןטרסב לופיטל ןתנית UFT CD הפורתה .25      

:הלאה םירקמב לופיטל ןתנית VINORELBINE הפורתה .26      

;דשה ןטרס (1)          
.non small cell גוסמ האיר ןטרס (2)          

החמומ לש םשרמ יפל השעיי תורומאה תופורתה ןתמ (ב)   
החמומ אפור וא היגולוטמהב החמומ אפור ,היגולוקנואב       
.תיגולוקניג היגולוקנואב לפטמה היגולוקניגב       

:ABCIXIMAB הפורתב שומישל תוארוה .3

.בל ילוחב לופיטל ןתנית הפורתה .1   
.היגולוידרקב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2   

, ABACAVIR, AMPRENAVIR, COMBIVIR תופורתב שומישל תוארוה .4
, CD, DIDANOSINE, EFAVIRENZ , INDINAVIR , LAMIVUDINE   
, NELFINAVIR, RITONAVIR , SAQUINAVIR, STAVUDINE   
:ZALCITABINE   

ונתניי (הפורת - ןהמ תחא לכ ,ןלהל) תורומאה תופורתה .1   
:הלא םיאנתמ דחא םייקתהבו ,HIV יאשנב לופיטל      

.שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסת חתיפ HIV-ה ףיגנ אשנ (1)      
500]CD(4) ךרע םע ,יטמוטפמיסא וניה HIV-ה ףיגנ אשנ (2)      
.ק"מסב RNA יקתוע 10000] יפיגנ סמוע ךרעו          

לופיטל האפרמ להנמ לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2   
.AIDS זכרמכ וב ריכה להנמהש יאופר דסומב סדייאב      

יפכ ,להנמה תויחנהל ףופכ היהי הפורתב לופיטה רטשמ .3   
לופיטה םוחתב ינכדעה עדימה יפ לע ןמזל ןמזמ ונכדועיש      
.הלחמב      

:OLANZAPINE-ו RISPERIDONE תופורתב שומישל תוארוה .5

- ןתניי RISPERIDONE הפורתב לופיטה .1   

לופיטכ תאזו ,הינרפוזיכס הלוח אוהש ריגב חטובמל (1)      
;ןושאר          
,תרחא הזוכיספמ וא הינרפוזיכסמ לבוסה ,ןיטק חטובמל (2)      
;ןושאר לופיטכ תאזו          

- ןתניי OLANZAPINE הפורתב לופיטה .2   

דחא םייקתהבו ,הינרפוזיכס הלוח אוהש ריגב חטובמל (1)      
:הלאה םיאנתהמ          

,םיינפקות תוגהנתה יווק לעבכ רדגומ לפוטמה (א)          
;ןושאר לופיטכו              
חתיפ וא RISPERIDONE -ב לופיטל ביגה אל לפוטמה (ב)          
;רומאכ לופיטל תושק יאוול תועפות              

,תרחא הזוכיספמ וא הינרפוזיכסמ לבוסה ,ןיטק חטובמל (2)      
;ןושאר לופיטכו          

הקלחמ להנמ לש ותוארוה יפ לע היהת הפורתב לופיטה תלחתה .3   
םיחמומ םיאפור םהש האפרמ להנמ לש וא םילוח תיבב      
;ןינעה יפל ,רגבתמהו דליה לש הירטאיכיספב וא הירטאיכיספב      

.תורומאה תופורתה יתש ןמזב וב הלוחל ונתניי אל .4   

:ACARBOSE הפורתב שומישל תוארוה .6

דחא םייקתהבו ,תרכוסב לופיטל ןתנית הרומאה הפורתה .1   
:הלא םיאנתמ      

ימקילגופיה לופיט ףא לע ןזאתה אל הלוחה לש ובצמ (1)      
ןילוסניא ןתמל דגנ תייוותה הנשיו ול ןתינש ימופ          
;הלוחל          
.הלוחב רחא ימופ ימקילגופיה לופיטל דגנ תייוותה הנשי (2)      

החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2   
האפרמב אפור וא תוילובטמ תולחמב וא היגולונירקודנאב      
.תרכוס תאפרמכ הב ריכה להנמהש      

:INSULIN LISPRO הפורתב שומישל תוארוה .7

לכ םייקתהבו ,תרכוסב לופיטל ןתנית הרומאה הפורתה .1   
:ןלהל םיטרופמה םיאנתה      

;דבלב (IDDM) םירוענ תרכוס הלוחל (1)      
ליגר ןילוסניאב לופיטב בטיה ןזואמ וניא לפוטמה (2)      
;(םויב תוקירז עברא תוחפל לש יביסנטניא לופיט לבקמ)          
ליגר ןילוסניאב לופיטמ רבעמה ,לפטמה אפורה תעדל (3)      
וא ולקשמב הילע ענמי ,הלוחה לש וייח תוכיא תא רפשי          
.םיימקילגופיה םיעוריא תיחפי          

היגולונירקודנאב החמומ אפור לש םשרמ יפ לע ןתנית הפורתה .2   
הב ריכה להנמהש האפרמב אפור וא תוילובטמ תולחמב וא      
.תרכוס תאפרמכ      

:DORANASE AFLA הפורתב שומישל תוארוה .8
קיטסיס) תיתסיכ תפיילב לופיטל ןתנית הרומאה הפורתה   
:הלאה םיללכל םאתהבו ,(סיזורביפ   

יאכז היהי (סיזורביפ קיטסיס) תיתסיכ תפיילב הלוח לכ .1   
ךשמב ,התניתנל תיאופר העינמ ןיאש החנהב הפורתב לופיטל      
החמומ אפור לש םשרמ יפ לע ,רתויה לכל םישדוח השולש      
.םידלי תאופרב וא האיר תולחמל      

םישדוחה תשולש רחאל ,הרומאה הפורתב לופיטה ךשמה .2   
דבלבו רומאכ םשרמ יפ לע אוה םג ןתניי ,לופיטל םינושארה      
להנמה לש תוארוה ונתינ םאו ;הלוחה בצמב רופיש לחש      
.ויתוארוה יפל - ןינעב      

:RIBAVIRIN  הפורתב שומישל תוארוה .9

םייקתהבו C גוסמ תיפיגנ תקלדב לופיטל ןנתית הרומאה הפורתה   
:הלאה םיאנתה   

;הלחמה לש תרזוח תוחקלתהמ לבוס הלוחה (1)   
.INTERFERON ALFA הפורתב רבעב לפוט הלוחה (2)   

,היגולורטנאורטסגל החמומ אפור לש םשרמ יפ לע ןתנית הפורתה   
.תוימוהיז תולחמ וא םידלי תייגולורטנאורטסג   

:RILUZOLE הפורתב שומישל תוארוה .10

(ALS) תילרטל תיפורטולוימא תשרטב לופיטל ןתנית הפורתה    
:הלאה םיללכל םאתהבו    

הקלחמ להנמ לש םשרמ יפ לע היהת הפורתב לופיטה תלחתה .1    
םיחמומ םיאפור םהש האפרמ להנמ לש וא םילוח תיבב       
;היגולוריונב       

םשרמ יפ לע הב לופיטה ךשמה השעיי ,רומאכ םשרמ ןתינ .2    
.אפור לש ליגר       

:PAROXETINE הפורתב שומישל תוארוה .11

וא (panic disorder) המיא יפקתהב לופיטל ןנתית הפורתה .1    
compulsive disorder) תיתייפכ תיביססבוא הערפהב       
;(obsessive       

הירטאיכיספב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2    
.רגבתמה דליה לש הירטאיכיספב וא       

:DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE הפורתב שומישל תוארוה .12

םע המוקואלגבו יניע ךות ץחל רתיב לופיטל ןתנית הפורתה    
:הלאה םיללכה םייקתהבו ,החותפ תיווז    

וא בל תקיפס יאב םיקולה םילוחל קרו ךא ןתנית הפורתה .1    
תופורתב לופיטב ןולשיכ רחאל וא תינורכ המטסאב       
.אטב ימסוח תחפשמל תוכייתשמה       

.םייניע תאופרב החמומ אפור לש םשרמ יפ לע ןתנית הפורתה .2    

, GABAPENTIN, LAMOTRIGINE תופורתב שומישל תוארוה .13
:TOPIRAMATE    

וניא הלוחה םא קרו ,היספליפאב לופיטל ונתניי תופורתה .1    
ןוגכ ,תרחא תיטפליפא יטנא הפורתב לופיט ידי לע ןזואמ       
;PRIMIDONE, CARBAMAZEPINE, VALPROIC ACID, PHENYTOIN       

.היגולוריונב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי תופורתה ןתמ .2    

:PERGOLIDE, ROPINIROLE תופורתב שומישל תוארוה .14

;ןוסניקרפב לופיטל ונתניי תופורתה .1    
;ןמזב וב תופורתה יתש ונתניי אל .2    
.היגולוריונב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי תופורתה ןתמ .3    

:EPTACOG ALFA  הפורתב שומישל תוארוה .15

חתיפ הלוחה םא קרו ,היליפומהב לופיטל ןתנית הפורתה .1    
VII השירק ירוטקפל םיבכעמ לש ההובג דע תינוניב המר       
;רומח םומיד לש בצמב אצמנו IX -ו       

היגולוטמהב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2    
.םידלי תייגולוקנוא-וטמהב החמומ אפור וא       

:EPOPROSTENOL הפורתב שומישל תוארוה .16

םאתהבו ,ינושאר יתאיר ץחל רתיב לופיטל ןתנית הפורתה    
:הלאה םיללכל    

;CLASS IV -כ וא CLASS III -כ NYHA -כ רדגומ הלוחה .1    

להנמ לש ויתוארוה יפ לע היהת הפורתב לופיטה תלחתה .2    
וא האיר תולחמל החמומ אפור אוהש םילוח תיבב הקלחמ       
ץרמנ לופיטב החמומ אפור וא היגולוידרקב החמומ אפור       
החמומ אפור וא םד ילכ תייגרוריכב החמומ אפור וא יללכ       
םידלי האיר תולחמב החמומ אפור וא םידלי תייגולוידרקב       
;םידלי ץרמנ לופיטב החמומ אפור וא       

להנמ לש ויתוארוה יפ לע היהת הפורתב לופיטה ךשמה .3    
וא האיר תולחמל החמומ אפור אוהש םילוח תיבב הקלחמ       
ץרמנ לופיטב החמומ אפור וא היגולוידרקב החמומ אפור       
החמומ אפור וא םד ילכ תייגרוריכב החמומ אפור וא יללכ       
םידלי האיר תולחמב החמומ אפור וא םידלי תייגולוידרקב       
;םידלי ץרמנ לופיטב החמומ אפור וא       

:MYCOPHENOLATE MOFETIL הפורתב שומישל תוארוה .17

;הילכ ילתשומב לופיטל ןתנית הפורתה .1    

היגולונומיאב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2    
.תולתשתהה םוחתב קסועה החמומ אפור וא תינילק       

:TACROLIMUS הפורתב שומישל תוארוה .18

;דבכו הילכ ילתשומב לופיטל ןתנית הפורתה .1    

היגולונומיאב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2    
.תולתשהה םוחתב קסועה החמומ אפור וא תינילק       

:PAMIDRONATE DISODIUM הפורתב שומישל תוארוה .19

(ימד ןדיס רתי) הימצלקרפיהב לופיטל ןתנית הפורתה .1    
הצופנ המולאימ ילוחב לופיטל ןכו ריאממ לודיגמ עבונה       
;תומצעב תורורגמ םילבוסה (MULTIPLE MIALOMA)       

היגולוקנואב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2    
-וטמהב החמומ אפור וא היגולוטמהב החמומ אפור וא       
.םידלי תייגולוקנוא       

, ALFUZOSINE HYDROCHLORIDE תופורתב שומישל תוארוה .20
:TERAZOSIN HYDROCHLORIDE, DOXAZOSIN ,MESYLATE    

.תינומרעה תטולב לש הריפש הלדגהב לופיטל ונתניי תופורתה .1    

.היגולורואב החמומ אפור לש םשרמ יפ לע ןתנית הפורתה .2    

:GLIPIZIDE הפורתב שומישל תוארוה .21

םיאצמנה (NIDDM) 2 סופיטמ תרכוס ילוחל ןתנית הפורתה .1    
האצותכ םיימקילגופיה םיעוריאב תוקלל הובג ןוכיסב       
וא 75 ליג לעמ םילוח ,(דירובילג) דימאלקנבילגב לופימ       
.תוילכ תקיפס יא םע םילוח       

החמומ אפור לש םשרמ יפ לע השעית הפורתב לופיטה תליחת .2    
הב ריכה להנמהש האפרמב אפור וא היגולונירקודנאב       
.תרכוס תאפרמכ       
םשרמ יפ לע הב לופיטה ךשמה השעיי ,רומאכ םשרמ ןתינ       
.אפור לש ליגר       

:DIACEREIN הפורתב שומישל תוארוה .22

לש תחכומ סיטירטראויטסוא םע םילוחל ןתניי הפורתב לופיטה    
גוסמ תופורתב ילופיט ןולשיכ רחאל ,ךרבה וא ךריה קרפמ    
.NSAID    

:ANAGRELIDE הפורתב שומישל תוארוה .23

םא קרו ,תינושאר הימטיצובמורתב לופיטל ןתנית הפורתה .1    
;1,000,000 -מ לודג םיטיצובמורתה תריפס ךרע       

היגולוטמהב החמומ אפור לש םשרמ יפ לע השעיי הפורתה ןתמ .2    
.םידלי תייגולוקנוא-וטמהב החמומ אפור וא       

:ALENDRONATEU SODIUM -ו RALOXIFENE תופורתב שומישל תוארוה .24

םאתהבו סיזורופואיטסואב לופיטל ונתניי תורומאה תופורתה .1    
:הלאה םיללכל       

:סיזורופואוטסוא לש הרקמ לכב ,תולפוטמל .א       

;םייק יטורופואיטסוא רבש םע (1)          
לפוטמה לש םצעה תופיפצ ןיב שרפהה) T score םע (2)          
(היסולכואב םדאל תעצוממה םצעה תופיפצ ןיבל              
;-3.5 -מ ךומנה              
;-2.5-מ ךומנה T score םע םינש 65 ליג לעמ םישנב (3)          
.ול תומרוגכ תועודיה תולחמה תחאמ המרגנש (4)          

סיזורופואיטסוא לש הרקמ לכב תולפוטמו םילפוטמל .ב       
ידיאוקיטרוקוקולג רישכתב לופיטמ האצותכ םרגנש          
:וזה הקולחל םאתהבו          

;תולפוטמלו םילפוטמל - ALENDRONATE SODIUM (1)          
.דבלב תולפוטמל - RALOXIFENE (2)          

.ןמזב וב תורומאה תופורתה יתש ונתניי אל .2    

:CLOPIDOGREL הפורתב שומישל תוארוה .25

םיימכסיא םיעוריא לש יתעינמ לופיטל ןתנית הרומאה הפורתה    
:הלא םיאנתמ דחא םייקתהבו    

וא רתי תושיגר לשב ןיריפסאב שמתשהל לוכי וניא לפוטמה (1)    
;תרחא (Contraindication) דגנ תיירוה לכ        
.ןיריפסאב לופיטל יאוול תועפות חתיפ לפוטמה (2)    

:DONEPEZIL, RIVASTIGMINE תופורתב שומישל תוארוה .26

תלחמב יטמוטפמיס לופיטל ונתניי תורומאה תופורתה .1    
:הלאה םיאנתה לכ םייקתהבו רמייהצלא       

רמייהצלא תלחממ לבוסכ לפוטמה ןחבוא זאמ הנש הרבע (1)       
ןוכמה תויחנה יפל ,(Probable Alzheimer's disease)           
לע וא (NINCDS ADRDA) ינקירמאה ימואלה יגולוריונה           
DSM IV -ה יפלש 290.10/290.0 הלחמ תוירוגטק יפ           
;(הירטאיכיספל ינקירמאה דוגיאה תורדגה)           
תינוניב וא הלק הרמוח תגרדב הלחממ לבוס לפוטמה (2)       
הלחמה תרמוח תעיבק) ןויטיש לש ינילקה גורידה יפל           
;(CDR הכרעהה םלוס יפל השעית           
Mini-mental State Exam Score ידי לע גרוד לפוטמה (3)       
;26 -ל 10 ןיב גורידב ללכנכ (MMSE)           
:הלא םיאנת םימייקתמ לפוטמב (4)       
/ןוכילה תרזעב וא יאמצע ןפואב תכלל לגוסמ אוה (א)           
;לקמ               
:הלאה םיבצמהמ דחאמ לבוס אל לפוטמה (ב)           
;תויגולוריונ וא תוישפנ תולחמ (1)               
,דבכה ,לוכיעה תכרעמ לש תוליעפ תולחמ (2)               
תכרעמה ,תינירקודנאה תכרעמה ,תוילכה                   
;תירלוקסווידרקה                   
ליעי ןפואב לופיטל הנתינ הניאש תרכוס (3)               
תויגולוטמה תולחמ ,COPD ,תופורת תועצמאב                   
;תויגולוקנוא וא                   
;םימסל וא לוהוכלאל תורכמתה (4)               
;זארטסא ןילוכ םיזנאה יבכעמל היגרלא (5)               
וניאו תיבב ירוטלובמא ןפואב לפוטמ הלוחה (ג)           
;יללכ םילוח תיבב וא דסומב זפשואמ               
ופלחש יאנתה םג םייקתהב - השיא תלפוטמה התיה (ד)           
םחר תתירכ וא רוזחמה תקספה זאמ תוחפל םייתנש               
.תולחש וא               

החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2    
הירטאירג וא היגולוריונ ,הירטאיכיספ ,הירטאירגוכיספב       
:הלאמ דחא אוהש       

-וריונ הדיחי ,ןויטיש ,ןורכיזל הדיחי להנמ (1)       
;תיביטינגוק הכרעהל הדיחי וא תיתוגהנתה           
.ותוחמתה עוצקמב האפרמ וא הקלחמ להנמ (2)       

םיבצמהמ רתוי וא דחאב קספוי לפוטמב יתפורתה לופיטה .3    
:הלאה       

;תונכוסמ וא תורומח יאוול תועפות תעפוה (1)       
MMSE -ב הערל יונישב תאטבתמה תיביטינגוק תורדרדיה (2)       
יוניש וא םישדוח 6 ךלהמב תודוקנ 3 -מ רתוי לש           
disease assessment scale ADAS-Cog -ב הערל           
cognitive functions subscale) (Alzheimer's           
;םישדוח 6 ךלהמב תודוקנ 4 לש           
.(Severe) הרומח הגרדל הלחמה תרמוחב תורדרדיה (3)       

WEIGHT HEPARIN) ENOXAPARIN הפורתב שומישל תוארוה .27
:(LOW MOLECULAR    

:הלאה תויוותהל ןתניי הפורתב לופיטה    

ידירו רוקממ תוילובמאובמורת תוערפהב יתעינמ לופיט (1)    
;יללכ חותינ וא ידפותרוא חותינ תוברל        
circulation) יאת-ץוחה רוזחמב תקקפ תעינמ (2)    
;הזילאידומה ךלהמב (extracorporeal        
;םיקומעה םידירוה לש תקקפב לופיט (3)    
;Heparin -ב לופיט םיבייחמה םירקמב השירק דגונ לופיט (4)    
הביצי יתלב הזח תקועתב ASPIRIN םע בלושמ לופיט (5)    
;Non-Q-Wave גוסמ בל רירש םטואבו        
.יתאיר ףיחסתב לופיט (6)    

:EPTIFIBATIDE הפורתב שומישל תוארוה .28

תימואתפ הריגס תעינמל םילשמ לופיטכ ןתנית הרומאה הפורתה    
םיפירח םיימכסיא בל יכוביסו לפוטמה ילילכה םדה ילכ לש    
-ב םייולמ    

;(PTCA) תילילכ תירועלימ הבחרה (1)    
;ןולב תרזעב היטסלפויגנא (2)    
;תינוויכ הימוטקרתא (3)    
;רתנצ תריקעל תילנימולסנרט הימוטקרתא (4)    
;תיביטלבא תילנויצטור היטסלפויגנא (5)    
.excimer laser גוסמ היטסלפויגנא (6)    

:TIRPFIBAN הפורתב שומישל תוארוה .29

תוילילכ תוימכסיא תונומסתב לופיטל ןתנית הרומאה הפורתה    
,תילילכ הימוטקרתא וא תילילכ היטסלפויגנא םירבועה םילוחל    
הריגסל םירושקה םייבבל םיימכסיא םיכוביס תעינמ ךרוצל תאזו    
.לפוטמה ילילכה קרועה לש תימואתפ    

:FILGRASTIM הפורתב שומישל תוארוה .30

:הלאה תויוותהל ןתניי הפורתב לופיטה .1    

האצותכ המרגנש םייח תנכסמ הינפוקיולב לופיט (1)       
myeloid גוסמ תוריאממל יסקוטוטיצ יפרתומיכ לופיטמ           
םירבועה םילוחב םיביסרפוסוליימ םילופיטמ וא non           
;םצע חומ תלתשה           
;הרומח תינורכ הינפורטיונב לופיט (2)       
תתחפהו תיליפורטיונה הריפסה תאלעה ךרוצל לופיט (3)       
הינפורטיונמ םילבוסה םירגובמו םידליב םימוהיז           
הינפורטיונ וא תילקיצ הינפורטיונ ,הרומח תדלומ           
הניחבמ םייתועמשמ םימוהיזמ ולבסשו תיתאפוידיא           
.הנורחאה הנשב הינפורטיונ לש םיעוריא 3 -מו תינילק           

,היגולוטמהב החמומ אפור לש םשרמ יפל השעיי הפורתה ןתמ .2    
.היגולוקנוא-וטמה וא היגולוקנוא       

:FOSCARNET הפורתב שומישל תוארוה .31

CMV -מ תמרגנה תיתשרב תקלדב לופיטל ןתנית הפורתה    
הפורתב לופיטל ביגה אל לפוטמה םא קרו (CYTO MEGALOVIRUS)    
.GANCICLOVIR    

:LANSOPRAZOLE הפורתב שומישל תוארוה .32

:הלאה תויוותהל ןתניי הפורתב לופיטה    

;ריפש הביק ביכבו ןוירסירתב ביכב לופיט (1)    
;טשוה לש תקלדב לופיט (2)    
therapy) הקזחא לופיטו ךורא חווטל לופיט ,יופיר (3)    
וא יטשוה רזחהה תלחמב םיקולה םילוחב (maintenance        
;ןוירסירתב ביכב        
יטשוה רזחהה תלחמב םיקולה םילוחב הלחמה תונשיה תעינמ (4)    
;ןוירסירתב ביכב וא        
לוכיעה תכרעממ (Helicobacter pylori קדייחה לש הדחכה (5)    
ריפש ביכ ,ןוירסירתב ביכמ םילבוסה םילוחב הנוילעה        
.סיטירטסגו        

:OMEPRAZOLE הפורתב שומישל תוארוה .33

:הלאה תויוותהל ןתניי הפורתב לופיטה    

;הביק ביכבו ןוירסירתב ביכב לופיט (1)    
(maintenance therapy) הקזחא לופיטו ךורא חווטב לופיט (2)    
;טשוה לש תקלדב        
ביכב םיקולה םילוחב הלחמה תונשיה תעינמל הקזחא לופיט (3)    
;לופיטל ביגמ ונניאש יטפפ        
ביכ הוולמה Helicobacter pylori קדייחה לש הדחכה (4)    
;הקיטויביטנא םע בולישבו ,יטפפ        
;ןוסילא-רגנילוז תנומסתב לופיט (5)    
וא םייתביק םיביכ ,ןוירסירתב םיביכ לש העינמו לופיט (6)    
לופיטמ םיעבונה ,הובג ןוכיסב םילוחב תויתביק תוקיחש        
.(NSAID תחפשמ) םידיאורטס ןניאש תויתקלד יטנא תופורתב        

:OXCARBAZEPINE הפורתב שומישל תוארוה .34

וניא הלוחה םא קרו היספליפא ילוחב לופיטל ןתנית הפורתה    
ןשיה ודהמ תויטפליפא יטנא תופורת יתשב לופיט ידי לע ןזואמ    
.(CARBAMAZEPINE,VALPROIC ACID, PHENYTOIN ,PRIMIDONE)    

:OXYCONTIN SYRUP הפורתב שומישל תוארוה .35

:הלא םיאנתמ דחא םייקתהבו באכב לופיטל ןתנית הפורתה    

;ןיטק אוה לפוטמה (1)    
.העילבב השקתמ לפוטמה (2)    

- MONTELUKAST הפורתב שומישל תוארוה .36

תינוניבו הלק המטסאב לופיטל ןתנית הרומאה הפורתה .1    
:הלאה םיאנתה לכ םייקתהבו       

;6-18 םיליגה ןיב יוצמ לפוטמה (1)       
;הפיאשב וא ימופ ןתמב םידיאורטסב שמתשמ לפוטמה (2)       

החמומ אפור לש ותארוה יפ לע היהת הפורתב לופיטה תלחתה .2    
;היגרלאב החמומ וא םידלי תואיר תאופרב       

לופיט ישדוח השולש רחאל קספיי הרומאה הפורתב לופיטה .3    
סיסב לע עבקייש יפכ לפוטמה לש ובצמב רופיש לח אל םא       
.םידיאורטסב לופיטה תקספה רואל וא תואיר ידוקפת       

:BOTULINUM TOXIN A הפורתב שומישל תוארוה .37

:הלאה תויוותהל ןתניי הפורתב לופיטה    

וא (Blepharospasm) ףעפעה תויווע לש תיטמוטפמיס הלקה (1)    
;12 ליג לעמ םילוחב VII בצע לש תוערפה        
תיוולנ תידקומ העיגפבו םינפה תיצחמ לש תויוועב לופיט (2)    
ןכו ,(associated focal dystonia) םירירשה חתמב        
;הלעמו 12 ליגמ םילוחב הליזפ ןוקית        
חתמב תיראווצ העיגפ לש םינימסתהו םינמיסה תתחפה (3)    
;םירגובמב (cervical dystonia) םירירשה        
םידליב תויטספסמ תעבונה לגרה ףכ לש היצמרופדב לופיט (4)    
.הלעמו םייתנש ליגמ ןיחומ קותישמ םילבוסה        

:PREDNISOLONE SYRUP הפורתב שומישל תוארוה .38

:הלאה תויוותהל ןתניי הפורתב לופיטה    

וא םירומח םייגרלא םיבצמ לע הטילש :םייגרלא םיבצמ (1)    
;ילנויצנבנוק לופיטל וביגה אלש םיליבגמ        
;תויגולוטמה תוערפה (2)    
תוימקול ,תודליה לש הפירח הימקולב ךמות לופיט (3)    
.םירגובמב תומופמילו        

:MIDODRINE הפורתב שומישל תוארוה .39

יונישמ האצותכ םדה ץחלב הדיריב לופיטל ןתנית הפורתה    
הקול הלוחה םא קרו (Orthoststic Hypotension) החונתב    
.תיתחפשמ הימונוטואסידב      אבה ףד  םדוק ףד  םיניינע ןכות  שופיחמ"עב תרצוי הלכלכ .לא .יא